UWV helpt werkgevers bij personeelstekorten met 34 oplossingen | Arbeidsdeskundigen
19
apr
2023

UWV helpt werkgevers bij personeelstekorten met 34 oplossingen

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het niet alleen moeilijk voor werkgevers om nieuw personeel te vinden, maar ook om het bestaande personeel te behouden, schrijft Programmaraad. De oplossing van dit personeelsvraagstuk vereist de nodige creativiteit en flexibiliteit. UWV heeft daarom de publicatie ‘Personeelstekorten aanpakken’ uitgebracht, waarin werkgevers geholpen worden met 34 praktische tips om vacatures ingevuld te krijgen. Een belangrijke boodschap is om op een andere manier naar functies en taken te kijken dan voorheen.

Drie strategieën voor oplossingen

Voor mogelijke oplossingen kunnen werkgevers inspiratie vinden in het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken: 34 oplossingen voor werkgevers’. Het rapport bevat praktijkvoorbeelden van werkgevers met bijbehorende oplossingen, verdeeld over drie strategieën:

1. Het aanboren van nieuw talent

Soms kan het een uitdaging zijn om de perfecte kandidaat te vinden voor een openstaande vacature. In dat geval kan het de moeite waard zijn om op een andere manier naar het beschikbare talent te kijken. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld overwegen om meer kandidaten in beeld te krijgen door andere kanalen te gebruiken of nieuwe doelgroepen aan te spreken. Denk hierbij aan: Mensen laagdrempelig kennis laten maken met de organisatie.

 • Studenten stage te laten lopen.
 • Harde functie-eisen los te laten en in plaats daarvan te kijken naar vaardigheden.
 • Extra begeleiding of scholing te bieden.
 • Richt je op groepen waar je nog niet eerder aan hebt gedacht, zoals statushouders, gepensioneerden, mensen met een arbeidsbeperking of mensen uit het buitenland.

Door te denken buiten de traditionele paden kunnen werkgevers mogelijk nieuw talent ontdekken en benutten.

2. Werk anders organiseren

Een andere strategie die werkgevers kunnen toepassen om personeelstekorten aan te pakken, is door het werk anders te organiseren. Dit kan betekenen dat er geen nieuw personeel geworven hoeft te worden, maar dat bestaande werknemers andere taken krijgen of dat er nieuwe functies worden gecreëerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het schuiven met taken en verantwoordelijkheden binnen het team, zodat iedereen zijn of haar kwaliteiten optimaal kan benutten.
 • Het schrappen van taken die niet noodzakelijk zijn en het efficiënter inrichten van werkprocessen.
 • Het onderzoeken of werknemers meer uren kunnen werken of dat er mogelijkheden zijn voor deeltijdwerk.
 • Het introduceren van duobanen, waarbij twee personen één functie delen, of combinatiebanen, waarbij werknemers meerdere banen combineren.

Door het werk anders te organiseren, kunnen werkgevers dus op een slimme manier gebruik maken van het bestaande personeel, zonder dat er extra kosten gemaakt hoeven te worden voor het aannemen van nieuw personeel.

3. Medewerkers binden en boeien

Naast het aanboren van nieuw talent en het anders organiseren van werk, is het ook belangrijk om bestaande medewerkers te binden en te boeien. Hierbij gaat het erom dat werkgevers ervoor zorgen dat werknemers tevreden zijn en blijven, zodat zij niet vertrekken naar een andere werkgever. Enkele voorbeelden van manieren om werknemers te binden en boeien zijn:

 • Het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en faciliteiten, zoals een goede pensioenregeling, een reiskostenvergoeding en mogelijkheden voor thuiswerken.
 • Het bieden van een zorgvuldig inwerktraject en mogelijkheden voor ontwikkeling en groei, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen en cursussen.
 • Het bieden van een vitaliteitsplan, waarbij werknemers ondersteuning krijgen om gezond en fit te blijven en door te kunnen werken tot aan het pensioen.
 • Het bieden van inspraak in bijvoorbeeld roosters en werktijden, zodat werknemers meer invloed hebben op hun eigen werk en privéleven.
 • Het bieden van ondersteuning bij persoonlijke problemen, zoals financiële problemen of problemen in de privésfeer.

Door te investeren in de tevredenheid van werknemers, zullen zij zich meer betrokken voelen bij de organisatie en gemotiveerder zijn om hun werk goed te doen. Je leest het rapport op het arbeidsmarktportaal van het UWV. Ook vind je hier meer informatie.

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Veel reacties op nieuwsberichten over de beoordelingen bij UWV

Vandaag is er veel aandacht besteed in de media aan de beoordeling arbeidso ...

NVvA
NVvA
Ook deze zomer is er AI Zomeracademie

De NVvA en de AD Academie hebben deze zomer een nieuwe leerlijn over AI en ...

NVvA
NVvA
Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers gepresenteerd

Er ligt nu een eerste ontwerp voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsver ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws