21
dec
2022

Tweede versie BAR online

Het onderzoek naar doorontwikkeling van het BAR-instrument en leidraad is bijna een jaar onderweg. Een jaar waarin veel werk verzet is en onderzoekers spraken met professionals, werknemers, werkgevers, beroepsverenigingen (NVAB, NVvA, NVVG), UWV en Kwaliteit op Maat. Hun feedback is verwerkt in de nieuwe BAR 2.0 die nu online staat.

De belangrijkste veranderingen die zijn doorgevoerd in de beschrijving van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden noemen we hier. Zo spreken we hier niet meer van ‘beperkingen’, maar van ‘aandachtsgebieden’ waarin een voorwaarde voor re-integratie kan worden aangegeven en is de rubriek ‘werkfactoren’ naar boven verplaatst. Dit stimuleert gebruikers te denken in de mogelijkheden van werknemers in plaats van in beperkingen. De redenen voor het invullen van het BAR-instrument zijn verwijderd; het is aan te bevelen dat de bedrijfsarts het instrument invult bij afstemming met andere professionals en het is aan de bedrijfsarts om in te schatten wanneer dit wenselijk is. Vanuit de wens van de werknemer tot meer regie in het re-integratieproces is er in het instrument nu meer ruimte voor de visie van de werknemer. Daarnaast laat een visualisatie zien in welke fase van het Poortwachter-proces de re-integratie zich bevindt en zijn de onderdelen ‘advies’ en ‘overleg’ toegevoegd om de samenwerking tussen professionals te bevorderen. In de FAQ’s staan de belangrijkste wijzigingen op een rij. Klik hier om BAR 2.0 te downloaden.

In ontwikkeling
Iedereen kan deze vernieuwde versie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad lezen en het interactieve formulier bekijken. Het huidige instrument is nog steeds in ontwikkeling.  Ook de digitalisering van het instrument vraagt nog aandacht. Het onderzoekstraject voor doorontwikkeling en onderbouwing loopt tot februari 2026.

Bedrijfsartsen kunnen het instrument nu al gebruiken om belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden mee te beschrijven. Bij voorkeur samen met een of meer arbeidsdeskundigen, zodat het instrument wordt ingezet zoals het bedoeld is: om de samenwerking tussen beroepsgroepen te bevorderen. In de leidraad is een invulinstructie beschikbaar. Feedback op het instrument en de leidraad horen wij graag. Via het feedbackformulier op de website komt deze direct bij de onderzoekers terecht.

Meewerken aan evaluatie?
In januari 2023 start het panelonderzoek ‘Onafhankelijke evaluatie BAR-instrument en leidraad’ van het UMCG. Doel hiervan is om het gebruik van het BAR-instrument en de leidraad in de praktijk te monitoren en te evalueren. Deelnemers aan het panel krijgen 4 keer per jaar een korte vragenlijst over hun ervaringen met het gebruik van het BAR-instrument en de leidraad. Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die willen deelnemen aan dit panelonderzoek kunnen zich hier aanmelden. Meer informatie over het panelonderzoek kunt u vinden op www.bar-project.nl/panelonderzoek.

Praktijkonderzoek in 2023
In 2023 zal gestart worden met een praktijkonderzoek (haalbaarheidsstudie). Ook daarvoor zoeken we bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Begin 2023 volgt nadere informatie over dit onderzoek en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Ongelijkheden tussen diverse sociale klassen in Nederland

Het onlangs uitgevoerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ( ...

NVvA
NVvA
Nieuwe subsidieregeling: IPS-trajecten voor gemeentelijke doelgroep gestart

Op 1 maart 2023 is de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke ...

NVvA
NVvA
Resultaten van onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap

Hoe kun je als samenwerkingsdriehoek op een effectieve manier omgaan met me ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws