18
mei
2022

Tot 3% kans op Lyme na tekenbeet

Mensen die buiten werken moeten in deze periode van het jaar extra alert zijn op tekenbeten. Zeker wanneer ze in het groen werkzaam zijn. Snel een teek verwijderen halveert de kans op de ziekte van Lyme.

Uit de gegevens van Tekenrader.nl blijkt dat de kans op ziekte van Lyme na een tekenbeet gemiddeld 2% tot 3% is, ondanks het feit dat 20% van de teken besmet is met de Lyme bacterie. Als je de teek snel verwijdert (binnen enkele uren) dan halveert deze kans. Als je de teek laat zitten totdat de teek zich helemaal volzuigt, dan verdubbelt de kans op de ziekte van Lyme. Het onderstreept het belang om na werk of recreatief bezoek in het groen een tekencheck te doen en gevonden teken snel te verwijderen. Tekenradar.nl bestaat tien jaar en werd opgericht door het RIVM en Wageningen University. In het afgelopen decennium zijn 80.000 tekenbeetmeldingen via de site en app gedaan. Diverse onderzoeken in samenwerking met de Lyme-centra van Amsterdam UMC en Radboudumc leverden veel nieuwe inzichten op. Daardoor is nu beter bekend waar, wanneer en hoe tekenbeten en de ziekte van Lyme voorkomen, en kan de ziekte eerder worden herkend.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws