30
jan
2024

Toename van arbeidsongeschikten in Nederland

In Nederland is een stijgende trend waarneembaar in het aantal arbeidsongeschikten, schrijft NOS. Recent onderzoek toont aan dat deze stijging voortduurt, met een significante toename in het aantal uitgekeerde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Stijging in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

In 2023 betaalde het UWV ongeveer 840.000 uitkeringen uit aan arbeidsongeschikten. Er wordt verwacht dat dit aantal in het huidige jaar zal stijgen naar ongeveer 853.000. Een opmerkelijke toename is te zien in de instroom voor de WIA. Sinds 2015 neemt het aantal mensen dat in deze regeling stroomt jaarlijks toe, met een record van ruim 60.000 nieuwe instromers vorig jaar.

60-plussers & ontbreken medische keuring

Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de groep 60-plussers. Door de verhoging van de AOW-leeftijd blijven zij langer in het arbeidsproces, wat resulteert in een langere periode van mogelijke arbeidsongeschiktheid.

Een andere reden voor de toename is het feit dat vele 60-plussers makkelijker toegang kregen tot de WIA zonder medische keuring van een arts. Dit is het gevolg van een tijdelijke noodmaatregel door achterstanden bij het UWV. In 2022 was er een achterstand van 17.000 mensen, die inmiddels is verminderd tot ongeveer 13.000.

Long covid en arbeidsongeschiktheid

In het afgelopen jaar is geconstateerd dat 3665 mensen in de WIA zitten met long covid, waarvan bijna driekwart volledig arbeidsongeschikt is verklaard. Verdere cijfers hierover worden later verwacht.

Vertraging in WIA-besluitvorming

Het UWV heeft doorgaans acht weken om een beslissing te nemen over een WIA-aanvraag, maar deze periode is opgelopen tot maximaal negen maanden. Er zijn plannen om deze termijn terug te brengen naar zeven maanden.

De Algemene Rekenkamer concludeerde dat de WIA "onuitvoerbaar" en deels "onrechtmatig" is. Een onafhankelijke commissie onderzoekt momenteel hoe het stelsel verbeterd kan worden, met verwachte conclusies eind volgende maand.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
NVvA belicht de rol van arbeidsdeskundigen in nieuw OCTAS rapport

Op een bijzondere bijeenkomst op 29 februari heeft OCTAS, in het bijzijn va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Steunt Baanbrekende Aanpak voor Werknemerswelzijn en Organisatorische Veerkracht

Samen met een multidisciplinair consortium van academische en praktijkpartn ...

Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Deelname en Bewustwording: Nederlandse Long Covid Dag 2024 in Amersfoort

Op 19 april 2024 vindt in Amersfoort de Nederlandse Long Covid Dag plaats, ...

NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws