08
jul
2021

(Thuis)werkenden: anoniem hulp bij psychische klachten

Corona zorgt voor een toenemend aantal psychische klachten bij werkenden. Vroegtijdig inschakelen van hulp kan voorkomen dat klachten verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Wie liever niet naar de bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfs- of huisarts gaat, kan ook anoniem e-mental health inschakelen. Voor deze vorm van hulpverlening stelt de regering dit jaar 1 miljoen extra subsidie beschikbaar.

Anonieme e-mental health behandelingen richten zich onder andere op depressie, angstklachten, alcoholgebruik, eetstoornissen en bestaan bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat-/emailcontact met een behandelaar of online modules. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling opgezet, onder het ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’. Op de site van Zorginstituut Nederland is meer te lezen over deze vorm van hulpverlening en staat ook een lijst met ggz-instellingen die meedoen. Klik hier voor meer informatie.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

De Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws