15
mei
2021

Sterkdoorwerk.nl

Online platform ‘Sterk door Werk’ is een website voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met een psychische kwetsbaarheid en werk. Dat kunnen werknemers/werkzoekenden zijn met een psychische kwetsbaarheid, maar ook werkgevers en professionals die mensen met een psychische aandoening ondersteunen bij het zoeken naar of behouden van werk. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend werkt. 
 

Wat vind je op het platform? 
Op het platform worden inspirerende, persoonlijke verhalen in beeld gebracht. Verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en verhalen van mensen met een psychische kwetsbaarheid die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Ook bestaat Sterk door Werk uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenantpartners vrij toegankelijk zijn. Wil je op de hoogte blijven: Maandelijks verschijnt er een nieuwbrief meld je aan via de homepagina.

Convenant Samen werken aan wat werkt!
Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. Dit convenant is een samenwerkingsverband tussen UWV, GGZ Nederland, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland ZN.
 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Workshop Uniformering Loonwaarde

Op 10 juni heeft Vincent Braun van AKC voor de Programmaraad twee workshops ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
NVvA-bestuur met komst Mieke Rabou compleet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei is Mieke Rabou gekozen tot ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Stage of stagedagen voor ADen in opleiding; wie biedt hulp?

De arbeidsdeskundigenopleiders hebben moeite met het vinden van stageplekke ...

NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws