03
jun
2022

Rijk heeft moeite met Banenafspraak

Volgens de meest recente metingen heeft het Rijk de doelstellingen uit de Banenafspraak wederom niet gehaald. In het derde kwartaal van 2021 zouden er 4.710 banen moet zijn, er zijn er echter maar 3.055 gerealiseerd. In 2024 moet het Rijk in totaal 5.000 structurele banen in de doelgroep bieden. Maar dat doel lijkt dus nog ver weg.

Het Rijk heeft zelf geen eenduidige verklaring voor het feit dat de doelstelling voor de realisatie van de Banenafspraak keer op keer niet worden behaald. Dat berichten althans minister Hanke Bruins Slot en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van BZK. De twee bewindslieden stellen vast dat het voor sommige organisaties makkelijker is om banen te realiseren dan voor andere. Zo kan het Nationaal Archief veel archiefassistenten gebruiken. Maar bij de Dienst Justitiële Inrichtingen kunnen op plekken waar met gedetineerden wordt gewerkt, vrijwel geen kandidaten worden ingezet. Bovendien maakte de coronapandemie het voor bepaalde functies lastig om nieuw personeel goed in te werken. Ook kunnen belemmerende factoren meespelen, zoals de houding van leidinggevenden en teams over medewerkers met een arbeidsbeperking. Of dat mensen zich niet thuis voelen binnen de organisatie. Lees hier meer.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws