Resultaten van onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap | Arbeidsdeskundigen
27
mrt
2023

Resultaten van onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap

Hoe kun je als samenwerkingsdriehoek op een effectieve manier omgaan met meerdere opdrachtgevers? Deze vraag speelt bij veel samenwerkingsverbanden. Het WaU-spoor, genaamd 'samenwerken in de driehoek', heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. In dit artikel lees je meer over de bevindingen, en vind je de download van het document met alle uitkomsten tot nu toe.

De rol van de arbeidsdeskundige

Meervoudig opdrachtgeverschap houdt in dat een werknemer voor meerdere opdrachtgevers werkt en dus niet afhankelijk is van één werkgever. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zzp'ers of freelancers.

Als arbeidsdeskundige kun je te maken krijgen met werknemers die werken voor meerdere opdrachtgevers. In dit geval is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende werkzaamheden die de werknemer verricht en de belasting die hiermee gepaard gaat. Het is de taak van de arbeidsdeskundige om de arbeidsmogelijkheden en belastbaarheid van de werknemer in kaart te brengen en daarbij rekening te houden met de verschillende opdrachtgevers en werkzaamheden.

Bij meervoudig opdrachtgeverschap kan het lastiger zijn om de belastbaarheid van de werknemer in kaart te brengen, omdat er sprake kan zijn van variabele werkzaamheden en belasting. Ook kan het lastiger zijn om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en werkdruk bij verschillende opdrachtgevers. Het is daarom belangrijk dat de arbeidsdeskundige goed communiceert met de werknemer en eventueel de verschillende opdrachtgevers om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de werkzaamheden en belasting.

Het complexe vraagstuk van meervoudig opdrachtgeverschap in de publieke sector

Binnen de publieke sector werken dienstverleners en ministeries vaak samen in een driehoek. Deze bestaan uit de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de eigenaar. Maar wat gebeurt er wanneer een publieke dienstverlener (opdrachtnemer) opdrachten uitvoert voor meerdere beleidsdirecties (van verschillende departementen) (opdrachtgevers)? Dit noemen we meervoudig opdrachtgeverschap en dit kan leiden tot ingewikkelde constructies en situaties, waarbij het lastig is om overzicht te houden over de lopende en toekomstige opdrachten.

Bij meervoudig opdrachtgeverschap is het niet ongebruikelijk dat opdrachten elkaar overlappen of elkaar beïnvloeden. Dit kan leiden tot verwarring en verhoogde werkdruk bij opdrachtnemers, wanneer zij het portfolio moeten prioriteren. Veel samenwerkingsdriehoeken zoeken daarom naar handvatten om hier op een effectieve manier mee om te gaan.

Meervoudig opdrachtgeverschap: het vinden van rode draden

Het effectief omgaan met meerdere opdrachtgevers kan een complexe uitdaging zijn, vooral in de samenwerkingsdriehoek van de publieke sector. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben leden van het spoor 'samenwerken in de driehoek' de afgelopen maanden intensief gewerkt aan meervoudig opdrachtgeverschap. Tijdens zogenaamde ‘schets-sessies’ zijn diverse vormen en uitdagingen van meervoudig opdrachtgeverschap in kaart gebracht bij driehoeken waarin meerdere opdrachtgevers actief waren. Hieruit zijn vervolgens enkele rode draden naar voren gekomen.

Uit de verschillende gesprekken bleek dat inzicht hebben in de verschillende opdrachtgevers en opdrachten cruciaal is. Een overzicht van alles wat loopt, waar de overeenkomsten en verschillen zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden, kan helpen om verbeteringen door te voeren. Ook afstemming binnen het eigen departement en tussen de verschillende opdrachtgevers blijkt heel belangrijk. Verschillende driehoeken hebben daarom besloten om met een coördinerend opdrachtgever te werken. Op deze manier kunnen de betrokken partijen efficiënter samenwerken en kunnen er betere resultaten worden geboekt.

Een overzicht van alle bevindingen

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap? Je download het document hier: Uitkomsten Meervoudig Opdrachtgeverschap.

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
We wensen je een fijne Zomer!

De ideale periode om de AD Academie te ontdekken, zet alvast de datum van h ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kansrijke Beroepen in de Arbeidsmarkt: Innovatie en Zorg voor de Toekomst

De arbeidsmarkt biedt momenteel veel kansen in verschillende sectoren. Volg ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Werk als medicijn: werk integreren in het behandelproces

Werk speelt een steeds grotere rol binnen GGZ-behandeltrajecten, schrijft K ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws