01
sep
2022

Reactie van de NVvA op Tweede Kamerbrief over sociaal-medische beoordelingen

De NVvA heeft kennis genomen van de Tweede Kamerbrief van Minister van Gennip (SZW) over het oplossen van de mismatch tussen vraag naar en aanbod van sociaal-medische beoordelingen. In de brief licht zij de rol van de UWV-arbeidsdeskundige toe bij het terugdringen van de alsmaar groeiende lijst met mensen die wachten op een sociaal-medische beoordeling.

Een van de maatregelen om capaciteit bij verzekeringsartsen vrij te spelen is (een tijdelijke) vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Deze belangrijke doelgroep (goed voor 20 tot 25% van de Wia-aanvragen) wordt in principe niet langer door een verzekeringsarts medisch beoordeeld, maar alleen door UWV-arbeidsdeskundigen op het feitelijk inkomen getoetst. In beginsel krijgen aanvragers een WGA 80-100 uitkering toegekend, tenzij zij hun feitelijk inkomen meer dan 65% van het maatmaninkomen bedraagt. De aanvraag wordt afgewezen wanneer cliënten minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Sociaal-medische beoordeling door de verkeringsarts vindt alleen nog plaats als de bedrijfsarts in het Re-Integratie Verslag (RIV) aangeeft dat er geen benutbare mogelijkheden zijn en een IVA-uitkering moet volgen. Ook wordt de verzekeringsarts ingeschakeld wanneer werkgever en of werknemer daar gebruik van willen maken.(zie stroomschema).

Niet ideaal
De NVvA benadrukt dat arbeidsdeskundigen in de vereenvoudigde Wia-procedure dossiers alleen toetsen op juiste uitvoering van het re-integratieproces en het feitelijk inkomen van de cliënt. Er is dus nadrukkelijk geen sprake van medische beoordeling door arbeidsdeskundigen. De NVvA vindt deze vereenvoudigde Wia-beoordeling niet ideaal. Door het ontbreken van een sociaal-medische beoordeling kan de arbeidsdeskundige niet beoordelen hoeveel arbeidsvermogen resteert. Op basis van inkomen worden alle aanvragen vanaf 35% arbeidsongeschikt gehonoreerd met een volledige Wia-uitkering. De NVvA begrijpt echter dat er in het licht van de huidige problemen maatregelen nodig zijn. Het is daarom goed dat arbeidsdeskundigen een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden en daarmee aan de inkomensonzekerheid die veel cliënten boven het hoofd hangt. Tot slot vindt de NVvA het positief dat de minister extra aandacht schenkt aan re-integratie door intensieve persoonlijke begeleiding te bieden aan 60-plussers met een Wia-uitkering. Met name hier kunnen arbeidsdeskundigen een belangrijke rol spelen.

In de Kamerbrief geeft de minister UWV opdracht om de Sociaal Medische Centra versneld landelijk op te schalen. We ondersteunen deze uitbreiding omdat de arbeidsdeskundige hierdoor in een eerdere fase van het re-integratie traject een belangrijke rol kan spelen. Juist bij de stap naar participatie en een inclusieve arbeidsmarkt vinden wij dat arbeidsdeskundigen zo vroeg mogelijk betrokken moeten zijn. Voorkomen van uitval is immers beter dan ondersteunen bij re-integratie.

Tenslotte zijn we blij met de aankondiging van de minister dat ze nadrukkelijk gaat kijken of en hoe het huidige stelsel gewijzigd kan worden. De toezegging dat de NVvA als belangrijke stakeholder meegenomen wordt in dit proces, waarderen we zeer. We denken graag mee en geven onze inbreng waar het kan of gevraagd wordt.

Lees hier de brief die de minister op 26 augustus aan de Tweede Kamer stuurde.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws