27
okt
2021

Praktijkvoorbeeld: De AVG en het Pettenvraagstuk in het sociaal domein

Hoe ga je als professionals om met taken die tegengestelde juridische regimes kennen? Bijvoorbeeld als je zowel de rol van hulpverlener als toeleider naar hulp hebt. Daarbij komt de vraag kijken: Wanneer heb ik welke pet op, en wat betekent dat voor de gegevensverwerking? Duidelijke beleidskeuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hiervoor nodig.

Heel wat professionals worstelen met de problematiek rond gegevensverwerking en privacy. Ten onrechte, stelt Léon Sonnenschein. “Professionals zouden zich niet bezig hoeven houden met de vraag op welke grondslag ze gegevens verwerken, maar alleen met de inhoud.” Volgens Sonnenschein moeten het management en bestuur helderheid geven over wie welke taken uitvoert en welke bevoegdheden daarbij horen. Alleen dan kunnen professionals hun werk goed doen.

Léon Sonnenschein heeft zich als oud-programmamanager Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein uitgebreid verdiept in het onderwerp. Eén van de problemen rond dit thema is dat wijkteams verschillende rollen vervullen: zij zijn niet alleen hulpverlener maar ook toeleider naar voorzieningen in opdracht van het college. De professional heeft bij dezelfde burger soms twee petten op. “Iemand in het wijkteam afkomstig uit de jeugdhulp kan voor de vraag komen te staan: welk regime gaat erop? Dat van mijn moederorganisatie of het college? Daarover is veel discussie tussen professionals, maar ook tussen organisaties.”

Klik hier voor het volledige bericht.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Essential: Toekomst van de arbeidsdeskundige

Met wie kan je beter een gesprek aangaan over de toekomst van de arbeidsdes ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Preventie vraagt om samenwerking

Prof. dr. Frederieke Schaafsma is eind vorig jaar benoemd tot bijzonder hoo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws