12
aug
2022

Overstap van beschut naar ander werk wordt makkelijker

Wie vanuit een beschutte werkplek wil en kan overstappen naar een baan met minder ondersteuning kan dat binnenkort moeiteloos doen. Ook de omgekeerde weg wordt eenvoudiger. Minister Carola Schouten heeft een wijzigingsbesluit ingediend waardoor in beide situaties de inhoudelijke beoordeling door UWV komt te vervallen. 

Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door UWV. Per 1 juli 2023 vervalt dit. Minister Carola Schouten voor Participatie schrapt de beoordeling en maakt het daarmee makkelijker om direct over te stappen. Wanneer iemand van beschut werk de stap zet naar een baan binnen de Banenafspraak of een baan zonder begeleiding, maar dit toch niet past, is het even gemakkelijk om weer terug te keren naar beschut werk. Ook dan verdwijnt de inhoudelijke beoordeling. Het belangrijkste is, stelt Schouten in haar wijzigingsbesluit, dat mensen zo weinig mogelijk drempels ervaren. Niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking is dit zeer welkom. Ook voor de uitvoering verlicht gemakkelijker overstappen de werkdruk.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws