31
mei
2022

Ouderen zijn vitaler dan jonge werknemers

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt komen 50-plussers nog altijd moeilijker aan een (nieuwe) baan. Vooroordelen spelen vaak een grote rol. Nieuw onderzoek van SKB, bestrijden sommige van die vooroordelen: ouderen van 55 plus ervaren onder andere meer energie en plezier in hun werk, herstellen beter en zijn meer betrokken dan hun collega’s van 34 jaar en jonger.

SKB Onderzoek en Advies vergeleek oudere medewerkers uit de totale beroepsbevolking (van 55 jaar en ouder) met jonge medewerkers (t/m 34 jaar), om te kijken hoe het met de werkbeleving is gesteld. En wat blijkt? Ouderen oordelen gunstiger over hun vitaliteit dan de jongere medewerkers. De groep waar je het wellicht het minst verwacht, blijkt eigenlijk heel vitaal te zijn. 55-plussers scoren op vrijwel alle vitaliteitsonderwerpen gunstiger. Alleen op het gebied van initiatief nemen en actief leren doen de jongeren het beter.

Jongeren scoren over het algemeen gunstiger op de taakeisen in het werk dan de ouderen. Kennelijk ervaren oudere medewerkers de eisen die aan het werk gesteld worden als zwaarder dan de jongeren dat doen. Dit geldt voor zowel verandering in de werkzaamheden en complexiteit van het werk, als voor werktempo en werkhoeveelheid en emotionele- en mentale belasting.

Op de beschikbare hulpbronnen, scoren de oudere medewerkers echter overwegend positief. Ouderen ervaren meer afwisseling in het werk, autonomie, duidelijkheid in werkzaamheden en inspraak in hun werk dan de jongere werknemers. Ook ervaren ouderen hun werk als meer betekenisvol. Lees hier alle uitkomsten van het onderzoek.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws