20
feb
2023

Opdracht onderzoek cliëntperspectief gegund

Het AKC heeft het onderzoeksvoorstel van HAN University of Applied Sciences en Zuyd Hogeschool gehonoreerd. Zij mogen starten met het onderzoek Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening: het integreren van het cliëntperspectief in het arbeidsdeskundig handelen’.

Beoordeling onderzoeksvoorstellen door de PAC

In november 2022 deed het AKC een oproep voor onderzoeksvoorstellen die antwoord geven op de vraag: Wat is de cliëntbehoefte in contact met de arbeidsdeskundige? Dit leverde mooie voorstellen op. In de afgelopen weken zijn de voorstellen beoordeeld door de Programma Advies Commissie. Criteria hierbij waren de passendheid van de onderzoeksmethode bij de onderzoeksvraag, het vernieuwende karakter van het voorstel, de haalbaarheid van het onderzoek en of het voorstel een concrete vertaling naar de arbeidsdeskundige praktijk kan opleveren.

Onderzoeksvoorstel HAN en Zuyd Hogeschool

Het voorstel van HAN University of Applied Sciences (lectoraat Arbeid & Gezondheid en bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid) samen met Zuyd Hogeschool (bijzonder lectoraat Beroepsvorming Professionals Publiek Sociaal Domein) is als beste uit de beoordeling gekomen. Het onderzoek ‘Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening: het integreren van het cliëntperspectief in het arbeidsdeskundig handelen’ zoomt specifiek in op het contact tussen arbeidsdeskundigen en cliënten in gespreksvoering. Deze kwalitatieve inzichten worden vervolgens vertaald naar de bredere context van het arbeidsdeskundig handelen.

Betrokkenheid ervaringsdeskundigen

Om onderzoeksmatig goed aan te kunnen sluiten op de ervaringen van cliënten en hun perspectief op de dienstverlening, wordt in dit onderzoek nauw samengewerkt ervaringsdeskundigen. Relevant voor aansluiting op de arbeidsdeskundige praktijk is dat Ilonka Eekhoudt, arbeidsdeskundige en arbeidsdeskundig onderzoeker, onderdeel uitmaakt van de projectgroep. De beoogde looptijd van het project is anderhalf jaar: van mei 2023 tot november 2024. Dit is, naast het lopende onderzoek Samen Beslissen, het tweede door het AKC gesubsidieerde onderzoek dat het cliëntperspectief centraal stelt.

Toegevoegde waarde voor cliënt vergroten

Het AKC en de NVvA hebben als gezamenlijke doelstelling om het evidence-based handelen van arbeidsdeskundigen te vergroten. Dat betekent dat arbeidsdeskundigen niet alleen gebruikmaken van wetenschappelijke kennis en eigen praktijkervaring en -kennis, maar ook van de ervaringen, vragen en voorkeuren van cliënten. Het centraler stellen van het cliëntperspectief is een speerpunt binnen de meerjarenstrategie van het AKC. Doel van de oproep voor onderzoeksvoorstellen is de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening voor de cliënt te vergroten en daarmee kwaliteit toe te voegen door het centraler stellen van het cliëntperspectief en diens ervaringskennis in het handelen van de arbeidsdeskundige.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interact ...

NVvA
NVvA
Steeds minder werkervaring gevraagd

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Waar voorheen werkervaring een doors ...

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – Tegenstrijdige belangen & Actualiteit in sociale zekerheid en arbeidsrecht

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings e ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws