07
apr
2014

Ontevreden met werkomgeving

Slechts 16 procent van de mensen vindt dat het bedrijf waarvoor hij werkt bij hem past en aansluit bij zijn levensstijl. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 7.000 medewerkers van grote bedrijven in tien verschillende landen, dat in opdracht van Steelcase is uitgevoerd. Dit lage percentage is voor een groot deel terug te voeren op de werkomgeving die naar het oordeel van de respondenten te wensen overlaat.

Uit het onderzoek blijkt een sterk verband tussen iemands perceptie van zijn werkomgeving en werkplek en de mate waarin hij zijn werkgever bij hem en zijn levensstijl vindt passen. Van de kenniswerkers wereldwijd is 41 procent niet of niet erg tevreden met zijn werkomgeving. 68 procent van de mensen die zegt niet tevreden te zijn met zijn werkomgeving, geeft als belangrijke reden hiervoor dat ze niet mobiel en uitsluitend binnen de muren van het kantoor kunnen werken. Het moeten werken in een open kantooromgeving wordt door 35 procent van de mensen die ontevreden zijn, genoemd.gevoelens van ontevredenheid met betrekking tot de werkomgeving hebben te maken met het feit dat kenniswerkers weinig zeggenschap hebben als het gaat om waar en hoe ze willen werken. Ze mogen niet zelf kiezen of ze op kantoor of in een andere omgeving willen werken. En als ze op kantoor werken, hebben ze vaak niet de mogelijkheid een werkplek te kiezen die aansluit bij hun gemoedstoestand en de taken die ze moeten uitvoeren. Het ongenoegen over niet optimale werkomstandigheden leidt in hoge mate tot concentratieverlies (bij 83% van de mensen die ontevreden zijn) en gevoelens van stress (bij 84% van de mensen die ontevreden zijn). Wanneer het welzijn van mensen op de werkvloer te wensen overlaat en zij het gevoel hebben dat hun werkgever en werkplek niet bij hen passen, heeft dit ook een negatieve uitwerking op de productiviteit, creativiteit en samenwerking van mensen.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws