12
mei
2021

Onderzoek naar termijneffecten corona

Nivel doet onderzoek naar de effecten van corona op de gezondheid, zowel na korte als na langere tijd. Hiervoor worden in totaal 250 mensen gevolgd die het coronavirus hebben gehad. Nivel start dit onderzoek omdat steeds duidelijker wordt dat ook mensen met mildere vormen van corona last kunnen blijven houden van klachten. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven, op het vermogen om te werken en ook op de (toekomstige) hulpvraag van deze patiënten.

Het doel van het onderzoek is om het beloop, de ernst en de korte- en langetermijneffecten van corona op patiënten te bekijken. Niet alleen fysiek maar ook op psychisch en sociaal vlak. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van coronapatiënten en ook aan een betere organisatie van deze zorg. Er wordt daarbij gekeken naar verschillende aspecten zoals de ervaren moeheid en concentratieverlies, kwaliteit van leven, werk en zorggebruik. Nivel verwacht in de loop van dit jaar de uitslagen te publiceren.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Workshop Uniformering Loonwaarde

Op 10 juni heeft Vincent Braun van AKC voor de Programmaraad twee workshops ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
NVvA-bestuur met komst Mieke Rabou compleet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei is Mieke Rabou gekozen tot ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Stage of stagedagen voor ADen in opleiding; wie biedt hulp?

De arbeidsdeskundigenopleiders hebben moeite met het vinden van stageplekke ...

NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws