Onderzoek naar technostress van start | Arbeidsdeskundigen
17
mei
2023

Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtjes, telefoontjes of meldingen die binnenkomen, zowel op werk of zelfs erna of wellicht maakt u zich zorgen dat u straks geen baan meer heeft door de opkomst van nieuwe technologie. Dit zijn allemaal voorbeelden van technostress. Stress die veroorzaakt wordt direct of indirect gebruik van ICT, dit fenomeen staat ook wel bekend als technostress. Veel werknemers en werkgevers lijken last te hebben als dat ze er nog weinig inzicht in hebben (Nederlandse Arbeidsinspectie, z.d.)

Technostress kan leiden tot problemen op cognitief, emotioneel en lichamelijk niveau, zoals concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, spierspanning en burn-out. Het is belangrijk dat arbeidsdeskundigen technostress kunnen signaleren en erover kunnen adviseren

Belang onderzoek naar technostress

Momenteel is er nog geen product dat arbeidsdeskundigen handvaten biedt rondom het signaleren en adviseren van technostress. Volgens het AKC is het belangrijk dat arbeidsdeskundigen een groter inzicht krijgen in technostress, gezien technostress nog vaak over het hoofd gezien wordt als oorzaak van stress. Noël Barnard, student Toegepaste Psychologie aan Hogeschool Saxion, doet praktijkgericht onderzoek. Met als doel de arbeidsdeskundigen een product, dienst of systeem te bieden dat hun eigen inzicht met betrekking tot technostress vergroot. Om dit inzicht te vergroten en arbeidsdeskundigen technostress te helpen signaleren en adviseren, worden de oorzaken, gevolgen, risicofactoren en adviezen van technostress in kaart gebracht.

Om het onderzoek goed aan te laten sluiten bij de behoeften van arbeidsdeskundigen, doet Noël onderzoek volgens de Human-Centered Design-methode. ‘In dit ontwerpproces staan de behoeften, wensen en ervaringen van gebruikers centraal. Het eindproduct, of dat nu een dienst of systeem of nog iets anders is, kan daardoor in de praktijk gebruikt worden.’

Literatuuronderzoek, expertinterviews en enquête

Na literatuuronderzoek om de bestaande kennis over technostress te verzamelen, houdt Noël in mei diverse expertinterviews om de wensen en behoeften van arbeidsdeskundigen in beeld te brengen. ‘Ik vergelijk ook de wetenschappelijke kennis met de ervaring en kennis uit de praktijk. Daarnaast verstuur ik enquêtes waarin arbeidsdeskundigen hun wensen en behoeften kunnen delen. In juni begint dan het ontwikkelingsproces van het kennisproduct.’

‘Steeds meer werknemers krijgen te maken met technostress’, besluit Noëll. ‘Stress door technologie kent bijna iedereen, maar weinig mensen weten precies waardoor het komt en wat eraan gedaan kan worden. Ik hoop dat arbeidsdeskundigen met behulp van dit eindproduct beter kunnen adviseren over technostress, zodat werkgevers en werknemers de juiste stappen kunnen zetten voor het verminderen ervan.’

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Veel reacties op nieuwsberichten over de beoordelingen bij UWV

Vandaag is er veel aandacht besteed in de media aan de beoordeling arbeidso ...

NVvA
NVvA
Ook deze zomer is er AI Zomeracademie

De NVvA en de AD Academie hebben deze zomer een nieuwe leerlijn over AI en ...

NVvA
NVvA
Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers gepresenteerd

Er ligt nu een eerste ontwerp voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsver ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws