22
jul
2022

Onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching

Professionals waaronder arbeidsdeskundigen, re-integratiebegeleiders en jobcoaches maken voortdurend afwegingen over de re-integratiedienstverlening en jobcoaching die ze inzetten. Omdat onvoldoende bekend is welke afwegingen professionals maken, hebben NVvA, OVAL, Noloc, SAM, Divosa en UWV hier onderzoek naar laten doen. 

Uit eerder onderzoek is bekend dat de afwegingen die professionals maken moeilijk zijn af te leiden uit de rapportages die ze maken. Daarin staat vaak wel welke beslissing ze nemen, maar niet alle afwegingen die daarachter liggen. Omdat de verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij re-integratie en jobcoaching sterk verschillen qua achtergrond, opleiding, mensbeeld en visie op het vakgebied, was een belangrijke vraag of er grote verschillen zijn in de wijze waarop deze professionals hun afwegingen maken. Panteia, ZINZIZ en Muzus hebben daarom met SUWI-subsidie onderzoek gedaan naar de afwegingen die professionals maken over de re-integratie en jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een UWV Kennisverslag dat je hier kunt downloaden.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Een op de vier werknemers wil andere baan

Een op de vier werknemers wil binnen nu en twee jaar een andere baan. Een s ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Overstap van beschut naar ander werk wordt makkelijker

Wie vanuit een beschutte werkplek wil en kan overstappen naar een baan met ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
12% Nederlanders gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden

Er zijn veel mensen die door pijnklachten worden gehinderd in hun dagelijks ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws