22
jul
2022

Onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching

Professionals waaronder arbeidsdeskundigen, re-integratiebegeleiders en jobcoaches maken voortdurend afwegingen over de re-integratiedienstverlening en jobcoaching die ze inzetten. Omdat onvoldoende bekend is welke afwegingen professionals maken, hebben NVvA, OVAL, Noloc, SAM, Divosa en UWV hier onderzoek naar laten doen. 

Uit eerder onderzoek is bekend dat de afwegingen die professionals maken moeilijk zijn af te leiden uit de rapportages die ze maken. Daarin staat vaak wel welke beslissing ze nemen, maar niet alle afwegingen die daarachter liggen. Omdat de verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij re-integratie en jobcoaching sterk verschillen qua achtergrond, opleiding, mensbeeld en visie op het vakgebied, was een belangrijke vraag of er grote verschillen zijn in de wijze waarop deze professionals hun afwegingen maken. Panteia, ZINZIZ en Muzus hebben daarom met SUWI-subsidie onderzoek gedaan naar de afwegingen die professionals maken over de re-integratie en jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een UWV Kennisverslag dat je hier kunt downloaden.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interact ...

NVvA
NVvA
Steeds minder werkervaring gevraagd

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Waar voorheen werkervaring een doors ...

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – Tegenstrijdige belangen & Actualiteit in sociale zekerheid en arbeidsrecht

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings e ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws