06
apr
2023

NVvA schrijft paper op uitnodiging Octas t.b.v. WIA

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS), heeft de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen uitgenodigd om een standpunt te formuleren over de toekomst van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In de WIA zijn de regels vastgelegd rond de uitkeringen die worden verstrekt aan mensen die arbeidsongeschikt zijn. De NVvA heeft een position paper geschreven en vijf oplossingsrichtingen voorgesteld om het systeem van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en het daarmee samenhangende stelsel te vernieuwen.

Huidige vorm onvoldoende

Een belangrijk probleem van het huidige systeem is dat het te ingewikkeld is en daardoor niet effectief genoeg. De meerderheid van de mensen in de WIA heeft geen werk en hetzelfde geldt voor de Participatiewet-populatie bij gemeenten. Dit is extra schrijnend vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien beschermt het stelsel de meest kwetsbaren onvoldoende. Mensen met een laag inkomen hebben een grotere kans op (volledig) inkomensverlies dan mensen met een hoog inkomen.

Aangedragen oplossingen NVvA

De oplossingen van de NVvA richten zich op het verbeteren van werkzekerheid, het gebruik van bewezen modellen en inzichten en het investeren in interprofessionele samenwerking. In het vernieuwde stelsel moet er meer nadruk liggen op werk en preventie, en moet er meer gebruik worden gemaakt van wetenschappelijk gevalideerde modellen en inzichten. Ook is het belangrijk om samen te werken tussen verschillende vakgebieden met arbeidsdeskundigen, om tot een effectiever en efficiënter systeem te komen.

Lees de volledige paper hier.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Subsidiemogelijkheden voor ‘Verbetering re-integratie 2e Spoor’

Onlangs werd de tweede ronde van het ZonMw-programma voor ‘Verbetering re-i ...

NVvA
NVvA
Preventie van uitval door psychische klachten

Tijdens de preventiesessie van de Normaalste Zaak van 18 september werden w ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws