20
apr
2023

De geactualiseerde Leidraad Werkvoorzieningen

Werkvoorzieningen kunnen worden ingezet als ondersteuning bij re-integratie van werknemers. Het handelingskader uit de oude versie van de leidraad is nog steeds goed, maar het wettelijke kader en de vormgeving moesten worden geactualiseerd. Er waren verwijzingen naar oude wetten en er zijn inmiddels meer recentere voorbeelden beschikbaar. Daarom heeft de NVvA aan het AKC gevraagd om de bestaande Leidraad Werkvoorzieningen van een update te voorzien.

De geactualiseerde Leidraad Werkvoorzieningen biedt arbeidsdeskundigen een methodisch handelingskader voor de inzet van werkvoorzieningen om een bestaande disbalans tussen belasting en belastbaarheid op te lossen. De leidraad helpt ook bij het opstellen van een advies over de gevraagde voorziening of een aanvraag voor een vergoeding ervan. De toetsing van zo'n aanvraag en de toetsing van de inzet van een werkvoorziening in het kader van de RIV maken deel uit van de vernieuwde leidraad.

Kern van de leidraad behouden

Voor de actualisatie werd Herke de Blank als expert op het gebied van werkvoorzieningen ingeschakeld. Hij en zijn collega's concludeerden dat de kern van de leidraad nog steeds relevant is. Daarom is er gekozen voor een update van de leidraad, waarbij niet alleen het wettelijk kader, maar ook de teksten over bijvoorbeeld het BOB-model en het ICF zijn geactualiseerd.

Toegankelijk en gebruiksvriendelijk

Na de update is de toegankelijkheid verbeterd door middel van een nieuwe vormgeving. De gebruiksvriendelijkheid is aanzienlijk verbeterd. In de pdf-versie is een handige navigatiebalk geplaatst, zodat je altijd kunt zien waar je bent in de leidraad. Bovendien zijn er slim werkende interne en externe links toegevoegd, waardoor er veel externe informatie beschikbaar is. Dit maakt de nieuwe leidraad een welkome update.

Status van de leidraad

De kern van de leidraad is intact gebleven, maar de leidraad is geactualiseerd en voldoet weer aan de laatste wetgeving en wetenschap. Hierdoor hoeft de nieuwe versie niet opnieuw voorgelegd te worden aan de Algemene ledenvergadering van de NVvA. Dankzij het werk van projectleiders Herke de Blank (UWV) en Vincent Braun (AKC) kunnen we deze nieuwe leidraad publiceren en aanbieden aan onze leden.

Bekijk hier de geactualiseerde Leidraad Werkvoorzieningen.

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Zoeken en vinden op de website

Uit de ledenenquête van 2022 bleek dat informatie op de website soms lastig ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Subsidiemogelijkheden voor ‘Verbetering re-integratie 2e Spoor’

Onlangs werd de tweede ronde van het ZonMw-programma voor ‘Verbetering re-i ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws