21
dec
2011

NVvA: Duurzame inzetbaarheid in nieuwe Wet Werken naar Vermogen

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel. In deze position paper zet de arbeidskundige beroepsgroep uiteen welke expertise zij gemeenten te bieden heeft in het kader van een duurzame nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV).

Arbeidsdeskundigen zijn hoogwaardig opgeleide professionals die adviseren in hoeverre mensen arbeidsgeschikt zijn. Daarbij zijn zij vooral geïnteresseerd in wat een cliënt nog wél kan en wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn. Aan de hand van medische bevindingen en een integrale visie op cliënt en omgeving stellen arbeidsdeskundigen de verdiencapaciteit van mensen met een arbeidsbeperking vast. Arbeidsdeskundigen spelen ook een rol in de re-integratie van cliënten. Na vaststelling van de arbeidsmogelijkheden selecteren zij werkgevers die zij stimuleren om werkzoekenden met arbeidsbeperkingen aan te nemen. Hierbij hebben zij oog voor werkplekaanpassingen die aanwezig moeten zijn voor bepaalde cliënten om te kunnen werken. In Nederland werken arbeidsdeskundigen voor bedrijfsleven, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, UWV en overheid. Er is ook een groot aantal zelfstandig gevestigde arbeidsdeskundigen.

Lees hier de volledige position paper.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Nieuwe richtlijn nachtwerk

Volgens het CBS zijn er in Nederland naar schatting 1.200.000 mensen die re ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Oproep deelname evaluatieonderzoek handreiking van 'De mentaal gezonde zaak'

Aan de slag met 'De mentaal gezonde zaak'.Het onderzoek 'De mentaal gezonde ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Online eindcongres onderzoeksprogramma 'De Werkende Centraal'

Het onderzoeksprogramma De Werkende Centraal wordt afgesloten met een onlin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws