05
mrt
2021

NVA wil einde aan rijbewijskeuring voor mensen met autisme

Nederland is het enige Europese land waar mensen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) niet zonder extra toetsing aan het verkeer mogen deelnemen. Iemand met ASS die zijn of haar rijbewijs wil halen moet eerst langs de psychiater en een rijgeschiktheidstest afleggen. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vindt deze gang van zaken achterhaald, zo blijkt uit een position paper gericht aan het ministerie, het CBR en de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties.

Volgens de NVA is er geen bewijs voor het feit dat mensen met autisme gevaarlijker zijn in het verkeer. Mensen met ASS hebben wel specifieke problemen bij rijlessen, met name het nemen van rotondes, het naderen van een zebra en omgaan met snelheidsverschillen op de snelweg. Als zij eenmaal een rijbewijs hebben, rijden zij echter beter en hebben ze minder ongelukken, zoals uit de wetenschap en de praktijk blijkt.

De extra toetsing is het gevolg van het advies dat de Commissie Rijgeschiktheid in 2013 gaf. De commissie pleitte er toen voor de keuring voor mensen met ASS te handhaven. Volgens de NVA is er sinds 2013 het nodige wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen ASS en rijgeschiktheid gedaan. Onderzoek dat herziening van het advies rechtvaardigt. Momenteel buigt de commissie zich over dit vraagstuk, naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2021 een nieuw advies worden gepubliceerd.

Lees hier de position paper van de NVA

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

DeĀ Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

InĀ de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws