23
aug
2022

Nieuwe versie BAR op komst

Op 27 september 2022 presenteert het BAR-onderzoeksteam een nieuwe versie van de BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden) tijdens een interactieve presentie op de ZonMw conferentie ‘Werk, inkomen en gezondheid’ in Utrecht.

Het wetenschappelijk onderbouwde BAR-instrument moet de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen verbeteren en daarmee de re-integratie van werknemers bevorderen. De eerste versie van het instrument is samen met de NVAB, NVVG en de NVvA tot stand gekomen. Sinds de oplevering in februari zijn onderzoekers van Amsterdam UMC druk bezig met het testen en doorontwikkelen van het multidisciplinaire instrument. Het resultaat is een nieuwe versie die tijdens de ZonMw-conferentie 'Werk, inkomen en gezondheid' wordt gepresenteerd. Onderzoeker Donny Kreuger MSc en projectleider dr. Clare Luymes van Amsterdam UMC vertellen op www.bar-project.nl wat ze tot nu toe gedaan hebben en op welke punten zij de BAR aanpasten. Lees hier het interview.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws