29
mrt
2023

Nieuwe subsidieregeling: IPS-trajecten voor gemeentelijke doelgroep gestart

Op 1 maart 2023 is de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep gestart. Deze regeling biedt ggz-instellingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun) bij de gemeente waar de betreffende persoon woont. Na goedkeuring van de gemeente zal het UWV het traject inkopen bij de ggz-instelling. Deze aanvraag kan worden gedaan voor een cliënt met een psychische kwetsbaarheid die gemotiveerd is om (weer) aan het werk te gaan. Cliënten kunnen een IPS-traject van twee of drie jaar krijgen om hen te helpen bij het vinden en behouden van werk.

Tijdelijke kink in de kabel

Er is een tijdelijke workaround ontwikkeld voor uitvoeringsorganisaties van samenwerkende gemeenten, zodat zij toch aanvragen kunnen indienen bij het UWV. De technische afhandeling tussen gemeenten en het UWV zorgt momenteel namelijk voor een kink in de kabel, waardoor het UWV alleen aanvragen van individuele gemeenten kan accepteren en niet van samenwerkingsverbanden van gemeenten. Hiervoor is een tijdelijke workaround ontwikkeld.

Budget en dekking

Doordat de regeling later in werking is getreden, is een deel van het toegezegde budget van 21,5 miljoen euro weggevallen. Het Rijk maakt de helft van dit bedrag vrij en de andere helft wordt vrijgemaakt door een collectieve uitname uit het Gemeentefonds. Het kabinet streeft ernaar in de voorjaarsbegroting volledige dekking voor de eerder toegezegde 10,75 miljoen te regelen, zodat de looptijd van de regeling kan worden uitgebreid naar 2024.

Online spreekuur

Voor vragen over de subsidieregeling organiseert Divosa elke vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in maart een online spreekuur. Gemeenten, uitvoeringsorganisaties, ggz-instellingen en andere betrokkenen kunnen hier terecht met hun vragen over de IPS-subsidieregeling. 

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
NVvA belicht de rol van arbeidsdeskundigen in nieuw OCTAS rapport

Op een bijzondere bijeenkomst op 29 februari heeft OCTAS, in het bijzijn va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Steunt Baanbrekende Aanpak voor Werknemerswelzijn en Organisatorische Veerkracht

Samen met een multidisciplinair consortium van academische en praktijkpartn ...

Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Deelname en Bewustwording: Nederlandse Long Covid Dag 2024 in Amersfoort

Op 19 april 2024 vindt in Amersfoort de Nederlandse Long Covid Dag plaats, ...

NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws