Nieuwe stappen van het kabinet voor vereenvoudiging sociale zekerheid | Arbeidsdeskundigen
11
jun
2024

Nieuwe stappen van het kabinet voor vereenvoudiging sociale zekerheid

Het kabinet werkt aan eenvoudigere en duidelijkere inkomensregelingen, zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en deze regelingen makkelijker kunnen aanvragen, schrijft Rijksoverheid. Ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zijn bezig met verbeteringen binnen de sociale zekerheid. Dit staat beschreven in de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid en de Stand van de uitvoering, die vandaag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Huidige complexiteit van de sociale zekerheid

Door de jaren heen is de sociale zekerheid onbedoeld complex geworden. Deze complexiteit kan leiden tot onzekerheid bij mensen over hun rechten, plichten, inkomen en ondersteuning. Vaak weten mensen niet op welke regelingen zij recht hebben of kunnen ze niet voorspellen wat hun inkomen zal zijn als ze gaan werken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan vereenvoudiging van verschillende wetten, zoals de WW, Participatiewet, WIA, kindregelingen en AOW. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de samenvoeging van kinderbijslag en het kindgebonden budget. Ook worden er komend jaar opties voor vereenvoudiging van de Toeslagenwet en het partnerbegrip in de AOW uitgewerkt.

Knelpuntenbrieven

Door knellende wet- en regelgeving aan te pakken, willen we het beleid en de uitvoering beter laten aansluiten op de behoeften van mensen. Publieke dienstverleners zoals UWV, SVB en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) signaleren waar mensen tegenaan lopen en delen dit met de Kamer via hun jaarlijkse knelpuntenbrieven. Op 4 juni, tijdens de Avond van de Publieke Dienstverlening, overhandigen UWV, SVB en LCR hun knelpuntenbrieven aan de Kamer, in aanwezigheid van minister Schouten. Met de Stand van de uitvoering sociale zekerheid informeren de ministers de Kamer over de ontwikkelingen en dilemma’s bij deze publieke dienstverleners en melden zij de voortgang bij het aanpakken van knelpunten.

Oplossingen voor knelpunten

Enkele knelpunten zijn inmiddels opgelost in samenwerking met UWV en SVB. Zo treedt het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging dubbele kinderbijslag intensieve zorg’ op 1 juli in werking, waardoor ouders van kinderen met een indicatie langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 juli 2024 automatisch dubbele kinderbijslag ontvangen. Daarnaast is op 1 januari 2024 de wet ‘Afschaffen schuldig nalatig’ in werking getreden, waardoor mensen die in het verleden te weinig premie hebben betaald, niet meer worden gekort op hun AOW-uitkering.

Het knelpunt rondom de ingangsdatum van de startersbepaling zelfstandigen WW is ook opgelost. Hierdoor kunnen mensen die vanuit de WW als zelfstandige willen starten, op elke eerste dag van de kalendermaand beginnen met hun startperiode, wat voorkomt dat zij onbedoeld financieel worden benadeeld. Verder kan UWV nu gegevens van cliënten delen met gemeenten voor betere hulp bij schulden. Het oplossen van deze knelpunten draagt bij aan de noodzakelijke vereenvoudigingsopgave waar het kabinet voor staat.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
We wensen je een fijne Zomer!

De ideale periode om de AD Academie te ontdekken, zet alvast de datum van h ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kansrijke Beroepen in de Arbeidsmarkt: Innovatie en Zorg voor de Toekomst

De arbeidsmarkt biedt momenteel veel kansen in verschillende sectoren. Volg ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Werk als medicijn: werk integreren in het behandelproces

Werk speelt een steeds grotere rol binnen GGZ-behandeltrajecten, schrijft K ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws