25
feb
2021

Nieuwe richtlijn nachtwerk

Volgens het CBS zijn er in Nederland naar schatting 1.200.000 mensen die regelmatig ’s nachts moeten werken. Het gaat daarmee om bijna 15% van de beroepsbevolking. Nachtwerk verstoort de biologische klok en vormt daarmee de basis voor allerlei schadelijke effecten op de gezondheid. Zo verhoogt nachtwerk het risico op diabetes en hart- en vaatziekten en veroorzaakt het slaapproblemen.

Vanwege de negatieve effecten en de toename van nachtwerk heeft de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) een richtlijn over nachtwerk te ontwikkeld. In de richtlijn worden de gezondheidseffecten van nachtwerk besproken, preventieve maatregelen om die nadelige effecten tegen te gaan en belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie en re-integratie van werkenden in nachtdienst. Ook beschrijft de richtlijn welke groepen werkenden een verhoogd risico heeft op gezondheidseffecten van nachtwerk. Alhoewel de richtlijn is bestemd voor bedrijfsartsen, is deze ook voor arbeidsdeskundigen interessant om eens door te nemen. Download de richtlijn hier.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

De Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws