27
sep
2022

Nieuw hulpmiddel tegen pesten en agressie op het werk

Pesten en agressie op het werk kunnen een grote impact hebben op medewerkers. Daarom is regelmatige aandacht voor (on)gewenste omgangsvormen op het werk belangrijk. De gratis e-learning ‘Omgaan met elkaar’ op de WERK-portal.nl kan daarbij helpen.

Ter aanvulling op deze e-learning is er een nieuwe handreiking ontwikkeld voor het voeren van gesprekken gericht op drie thema’s. Deze thema’s zijn samenwerken, agressie en pesten. Download hier de digitale toolkit of kijk hier voor de handreiking. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Ongelijkheden tussen diverse sociale klassen in Nederland

Het onlangs uitgevoerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ( ...

NVvA
NVvA
Nieuwe subsidieregeling: IPS-trajecten voor gemeentelijke doelgroep gestart

Op 1 maart 2023 is de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke ...

NVvA
NVvA
Resultaten van onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap

Hoe kun je als samenwerkingsdriehoek op een effectieve manier omgaan met me ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws