25
okt
2021

Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

Er zijn plannen voor een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de staatsecretaris van VWS aan de Tweede Kamer. In de brief schetst Paul Blokhuis de huidige stand van zaken met betrekking tot de mentale gezondheid. Hij luidt de noodklok omdat het aantal mensen, waaronder veel jongeren, dat zich psychisch ongezond voelt sinds een aantal jaren sterk toeneemt. Dit heeft niet alleen maatschappelijke gevolgen, maar drukt ook de economische ontwikkeling doordat mensen verminderd inzetbaar zijn. 

Blokhuis is daarom een verkenning gestart naar een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Volgens de staatssecretaris biedt zo’n aanpak de mogelijkheid om met relevante partijen concrete doelen en acties vast te stellen waaraan elke partij zijn bijdrage levert. “Hiermee wordt de noodzakelijke omslag van ad hoc initiatieven naar een breed gedragen, integrale aanpak bereikt en krijgt de domein overstijgende aanpak van de mentale gezondheid concreet vorm. Bovendien kan hiermee de aansluiting tussen het preventieve en curatieve zorgdomein worden verbeterd. Ook wordt met een preventieakkoord commitment vastgelegd om op de langere termijn aan gezamenlijk geformuleerde ambities te werken.” Begin volgend jaar worden de eerste resultaten van de verkenning bekendgemaakt. Lees hier de Kamerbrief

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Essential: Toekomst van de arbeidsdeskundige

Met wie kan je beter een gesprek aangaan over de toekomst van de arbeidsdes ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Preventie vraagt om samenwerking

Prof. dr. Frederieke Schaafsma is eind vorig jaar benoemd tot bijzonder hoo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws