Minister Schouten neemt stappen om de Banenafspraak te verbeteren | Arbeidsdeskundigen
21
jun
2023

Minister Schouten neemt stappen om de Banenafspraak te verbeteren

Het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers is het doel van de Banenafspraak, waar minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) verantwoordelijk voor is. Onlangs kondigde zij aanvullende maatregelen aan om de Banenafspraak te verbeteren.

Extra banen gerealiseerd, maar ruimte voor verbetering

Niet iedereen met een arbeidsbeperking vindt vanzelfsprekend werk bij een reguliere werkgever. Daarom is in het sociaal akkoord van 2013 de Banenafspraak tot stand gekomen, een overeenkomst tussen de overheid en werkgevers in de marktsector om vóór 2026 125.000 extra banen te creëren. Tot eind 2021 zijn er al 73.000 extra banen gerealiseerd. Minister Schouten is ervan overtuigd dat er ruimte is voor verbetering. Daarom onderneemt zij concrete stappen om dit te bereiken. In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister onder andere dat er meer mensen zullen vallen onder de doelgroep van de Banenafspraak, dat loonkostensubsidie mogelijk wordt voor mensen in de WIA en dat er actief contact wordt gelegd met mensen die al onder de Banenafspraak vallen maar nog geen werk hebben. Daarnaast wordt er een wetsvoorstel ingediend om de Banenafspraak te vereenvoudigen.

Minister Schouten: ‘Werk is voor veel mensen een uiterst belangrijk onderdeel van het leven. Het biedt zekerheid, vergroot het sociale netwerk en draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. Vooral mensen met een arbeidsbeperking, die al met veel uitdagingen in het leven te maken hebben, verdienen een eerlijke kans op werk. Vele werkgevers bieden al werkgelegenheid aan. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor. Maar er is absoluut ruimte voor verbetering, ook bij de overheid. Samen moeten we die stap voorwaarts zetten. Deze maatregelen dragen hieraan bij.’

Verbetering van matching

Het verbreden en beter in kaart brengen van de doelgroep, evenals het aanbieden van banen, is echter niet voldoende. Niet alle banen zijn immers geschikt voor iedere persoon. Daarom zijn er met werkgevers en uitvoeringsorganisaties nieuwe afspraken gemaakt om de matching verder te verbeteren.

Lees hier: Brief Tweede Kamer - Versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Vrijdag vrij en toch evenveel presteren: is dat mogelijk?

Medewerkers van softwareontwikkelaar AFAS mogen vanaf nu hun vrijdagen vrij ...

NVvA
NVvA
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
NVvA
Nieuwe stappen van het kabinet voor vereenvoudiging sociale zekerheid

Het kabinet werkt aan eenvoudigere en duidelijkere inkomensregelingen, zoda ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws