01
jul
2022

Leidraad herstel en re-integratie Post-Covid Syndroom

De beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) heeft recent de leidraad ‘Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-Covid Syndroom’ gepubliceerd. In deze geactualiseerde leidraad, bedoeld voor bedrijfsartsen, wordt ook verwezen naar de notitie ‘Begeleiden en adviseren van werkenden met beperkingen door long covid’ zoals de NVvA en AKC die opstelde.

Als covidklachten langer dan 12 weken aanhouden, spreken we van het Post-Covid Syndroom (PCS). De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat 10 tot 20% van de mensen die covid opliepen last heeft van PCS. De leidraad van de NVAB geeft adviezen voor de snelste weg naar herstel van de PCS-patiënt waarbij nadrukkelijk geadviseerd wordt om regelmatig af te stemmen met de betrokken arbeidsdeskundige. In dat kader wordt verwezen naar de notitie ‘Begeleiden en adviseren van werkenden met beperkingen door long covid’. De projectgroep die de leidraad opstelde bestond behalve uit bedrijfsartsen ook uit een ergotherapeut en twee nazorg adviseurs. Namens de NVvA en AKC zat AKC-directeur Marianne Holleman in de projectgroep.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws