Kennisprogramma 'Onbeperkt aan het werk' onderzocht | Arbeidsdeskundigen
19
jun
2023

Kennisprogramma 'Onbeperkt aan het werk' onderzocht

In 2018 lanceerden UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gezamenlijk het kennisprogramma Onbeperkt aan het Werk. Het doel is de dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. Onlangs werd tijdens een symposium teruggeblikt op nieuwe inzichten van het programma. Ook verscheen een UWV Kennisverslag. 'We hebben onszelf onder de loep genomen als een lerende organisatie', zegt UWV-kennisadviseur Marcel Spijkerman. 'Dit programma stelt ons in staat om verbeteringen door te voeren in samenwerking met betrokken partijen', voegt senior kennisadviseur Marloes de Graaf-Zijl toe.

Gebrek aan kennis over re-integratiedienstverlening

'In 2018 constateerden UWV en SZW dat er weinig bekend was over de effectiviteit van de re-integratiedienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking, terwijl de overheid hun arbeidsparticipatie wil vergroten. Er was veel onderzoek gedaan naar dienstverlening aan mensen met een WW-uitkering, maar mensen met een arbeidsbeperking hebben meer ondersteuning nodig om weer aan het werk te gaan. Momenteel ontvangen ongeveer 60.000 mensen met een WGA-uitkering en ruim 100.000 mensen met een Wajong-uitkering actieve dienstverlening van UWV', zegt Spijkerman. 'Daarom hebben we samen met SZW een onderzoeksprogramma opgezet rond thema's zoals de ervaringen van cliënten met jobcoaches en de effectiviteit van re-integratiedienstverlening.'

Effectmetingen

Verschillende onderzoeken zijn afgerond, terwijl andere nog lopen, zoals een effectmeting van de dienstverlening voor mensen met een WGA-uitkering. 'De definitieve resultaten worden in 2025 bekendgemaakt. Effectmetingen kosten veel tijd omdat de volledige effecten pas na verloop van tijd zichtbaar worden', zegt Spijkerman. 'We evalueren ook de effecten van onze dienstverlening voor mensen met een Wajong-uitkering. Het eindrapport verwachten we later dit jaar.'

Aanpassingen in de dienstverlening

De afgeronde onderzoeken hebben al geleid tot aanpassingen, zoals bellen met nummerherkenning in plaats van anoniem. 'Uit onderzoek bleek dat cliënten niet opnemen als ze anoniem werden gebeld', zegt De Graaf. 'Er is een pilot uitgevoerd waarbij mensen die door UWV Klantencontact worden gebeld het 088-nummer van UWV op hun telefoonscherm zien. In de toekomst zal UWV telefoongesprekken vaker van tevoren aankondigen.'

Toepassing van bevindingen in de praktijk

Andere aanpassingen vergen meer tijd en inspanning, zoals het trainen van UWV-professionals om de juiste afwegingen te maken bij het bepalen van passende hulpverlening voor cliënten. 'Uit onderzoek binnen ons kennisprogramma is gebleken dat de inzet van re-integratiedienstverlening niet altijd goed was onderbouwd. Daarom is het Kader methodisch integreren geïntroduceerd. Dit biedt professionals een richtlijn om dienstverlening voor een cliënt te bepalen en daarover te rapporteren', zegt De Graaf. 'Samenwerking met beleidsadviseurs van UWV en SZW en met betrokken professionals is essentieel om voorgestelde beleidsaanpassingen te implementeren.'

Aangepast scholingsbeleid

Scholing kan bijdragen aan de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, maar werd nog weinig ingezet. 'We hebben stappen ondernomen om het scholingsbeleid aan te passen. Zo zijn er speciale scholingsadviseurs aangesteld en loopt er een pilotonderzoek om te bepalen hoe we meer scholing kunnen inzetten. Dit kennisprogramma brengt zaken aan het licht en stelt ons in staat om beleid aan te passen in samenwerking met betrokken partijen', zegt De Graaf. 'Het vijfjarige kennisprogramma heeft veel opgeleverd, maar we zijn nog lang niet klaar. Binnenkort starten we weer drie nieuwe onderzoeken over geheel nieuwe onderwerpen', concludeert Spijkerman.

Lees hier meer over het onderzoek. 

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Veel reacties op nieuwsberichten over de beoordelingen bij UWV

Vandaag is er veel aandacht besteed in de media aan de beoordeling arbeidso ...

NVvA
NVvA
Ook deze zomer is er AI Zomeracademie

De NVvA en de AD Academie hebben deze zomer een nieuwe leerlijn over AI en ...

NVvA
NVvA
Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers gepresenteerd

Er ligt nu een eerste ontwerp voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsver ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws