16
apr
2024

Kabinet zet in op vereenvoudiging verlofstelsel

Het ministerie van SZW deelt vandaag zijn visie op de vereenvoudiging van het verlofstelsel, schrijft SER. Het kabinet stelt voor om de huidige wirwar aan regelingen terug te brengen tot drie duidelijke categorieën:

  • de zorg voor kinderen
  • de zorg voor naasten
  • persoonlijke situaties

Dit voorstel komt voort uit het SER-advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’, waarin wordt gepleit voor een overzichtelijker verlofstelsel met drie pijlers.

Noodzaak tot verandering

In de afgelopen jaren is het wettelijk verlofstelsel steeds complexer geworden. Deze uitbreidingen hebben geleid tot een ondoorzichtig systeem, waarbij de financiering onevenwichtig is verdeeld. Met name bij ouderschapsverlof doen zich knelpunten voor bij de opname ervan. De toenemende behoefte aan informele zorg en de uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om een modernisering van het verlofstelsel.

Streven naar balans

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) benadrukt het belang van een goede balans tussen werk en privéleven, vooral voor mensen die naast hun baan zorgen voor kinderen of familieleden. ‘Momenteel zijn er tal van verlofregelingen, maar deze worden vaak als verwarrend ervaren. Het streven is dan ook naar een eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker verlofstelsel.’

Vereenvoudiging in uitzicht

Het kabinet presenteert aan de Tweede Kamer enkele opties om het verlofstelsel te vereenvoudigen, door regelingen samen te voegen tot drie duidelijke categorieën. Hierbij wordt gestreefd naar uniformiteit in voorwaarden en administratieve verplichtingen binnen deze categorieën, om het voor zowel werknemers als werkgevers gemakkelijker te maken om verlof op te nemen. Verschillende scenario's met financiële gevolgen worden voorgesteld, waaruit een nieuw kabinet keuzes kan maken.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Hoop, lef en trots: dit is het hoofdlijnenakkoord

Het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van PVV, VVD, NSC en BBB is gepresenteerd ...

NVvA
NVvA
AKC jaarverslag 2023: kennis vindt steeds beter de weg naar de praktijk

Het jaarverslag over 2023 van het AKC staat online. Directeur Marianne Holl ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsmarktkrapte neemt af, spanning neemt toe

In het eerste kwartaal van dit jaar is de krapte op de arbeidsmarkt iets af ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws