03
sep
2021

Inspectie doet onderzoek naar risico’s thuiswerken

Thuiswerken en hybride werken zijn ook na corona niet meer weg te denken. Daarom zal de Inspectie SZW in de toekomst gaan controleren hoe werkgevers met de specifieke risico’s van thuiswerken omgaan. Ter voorbereiding daarop heeft de inspectie in de bankensector een verkennend onderzoek gedaan naar de belangrijkste risico’s.

In het onderzoek worden de belangrijkste voor- en nadelen van thuiswerken en hybride werken benoemd. Daaronder PSA-risico’s zoals gebrek aan contact, de vervagende scheiding tussen werk en privé en ongunstige werktijden (weinig pauzes, lange dagen). De belangrijkste negatieve consequenties van het thuiswerken zijn een afname van motivatie, concentratie en productiviteit, psychische klachten en fysieke klachten als gevolg van beeldschermwerk. Volgens de inspectie zijn de belangrijkste risicogroepen jongeren, vrouwen, werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, werknemers met thuiswonende kinderen of met andere zorgtaken en werknemers met een matige tot slechte gezondheid. Met behulp van de onderzoeksresultaten wil de Inspectie werkgevers bewust maken van het belang om ook na de coronapandemie een thuiswerkbeleid te hebben dat rekening houdt met (nieuwe) arbeidsrisico’s. 

Download hier het onderzoek. 
 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
AD Podcast 5: Lex Burdorf (Erasmus MC)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Divers bedrijf populair

Ruim drie op de vijf (62%) werkende Nederlanders vindt het belangrijk om te ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Week van de Toegankelijkheid

Op maandagmiddag 4 oktober opent Ieder(in), het netwerk voor mensen met een ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws