15
sep
2021

Inclusieve arbeidsmarkt stagneert

De arbeidsmarkt kent inmiddels meer vacatures dan werklozen, maar het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag is, daalt. Dat laatste blijkt uit een analyse die Cedris heeft gemaakt van de ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt. Deze analyse is gebaseerd op cijfers van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de banenafspraak en beschut werk die onlangs zijn gepubliceerd.

Het totaal aantal mensen dat binnen deze regelingen werkzaam was daalde in 2020 met 4.418. Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 lijkt het erop dat deze negatieve trend doorzet. Volgens Cedris wil 60% van de werkgevers mensen met een ondersteuningsbehoefte inzetten, maar door allerlei belemmeringen lukt dat slechts bij 12% van de werkgevers. Daarom moeten bestaande drempels worden weggenomen, voor werkzoekenden én werkgevers. Cedris doet daarom een dringend appel op de politiek en het nieuw te vormen kabinet om de komende jaren extra te investeren in de inclusieve arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de toeleiding naar werk en de begeleiding die nodig is om mensen aan het werk te helpen en te houden voor iedereen beschikbaar is.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Essential: Toekomst van de arbeidsdeskundige

Met wie kan je beter een gesprek aangaan over de toekomst van de arbeidsdes ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Preventie vraagt om samenwerking

Prof. dr. Frederieke Schaafsma is eind vorig jaar benoemd tot bijzonder hoo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws