01
okt
2022

In memoriam

Op 28 september is Henk Oranje overleden.

In gedachten zijn we bij zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden en wensen hen allen veel sterkte toe. We condoleren een ieder die Henk gekend heeft en zijn met elkaar stil en bedroefd. Hij laat als mens en als collega arbeidsdeskundige een leegte achter. Zijn energie en drive om aan te pakken en zaken voor elkaar te krijgen gaan we missen.

Henk was een actief, gewaardeerd en zeer kundig arbeidsdeskundige, bestuurder, opleider en ambassadeur voor ons vak. Met zijn inzet en inspiratie heeft hij veel bereikt. Henk was betrokken bij alles wat ons vak raakte en bezig om ons vak op een hoger plan te zetten.

We zijn een bevlogen mens kwijt die een zeer warm hart had voor ons vak en onze vereniging. Henk is jaren lang vice-voorzitter geweest van de vereniging en de laatste jaren bestuurder van regio West. Zijn collega’s gaan Henk als inspirerend medebestuurder missen. Henk heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en is in het begin ook een aantal jaren actief geweest als bestuurslid om het AKC te helpen bouwen. Naast bestuurder was Henk actief binnen werkgroepen en commissies die zich bezig hielden met de opleiding tot arbeidsdeskundigen. Het vak verder professionaliseren en op de kaart zetten was zijn doel.” Zodat veel jonge, nieuwe arbeidsdeskundigen ons mooie vak gaan uitvoeren. ‘’.

Henk was een duizendpoot die voor onze vereniging zoveel verschillende onderwerpen heeft behandeld. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan de driehoek, mens, werk en inkomen, en het curriculum van de AD opleiding (CADO), waarvoor Henk in 2013 de AD Award heeft ontvangen. Die Award was voor zijn hele oeuvre: zijn betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en de programmaraad van het AKC. En voor alle andere zaken waarin hij participeerde en heeft bijgedragen om de vereniging waardevoller te maken.

Naast dit alles was Henk behalve een collega, ook een vriend van veel arbeidsdeskundigen. Met hem kon je goede gesprekken voeren over de ontwikkeling van het vak, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het vak en het leven in algemene zin. Dan was je midden in een serieus gesprek en dan kwam er weer die onverwachte kwinkslag met een heel ander perspectief, waardoor het gesprek eindigde met een grote glimlach.Tekenend voor zijn humor was de ondertekening van zijn mails met het appeltje van oranje, ‘’familie van’’. Zijn continue strijd voor zijn gezondheid, de manier waarop hij omging met tegenslagen en zijn relativeringen waren bewonderenswaardig.

Op zijn kaart staat een mooie vraag. ‘Wat is belangrijker de reis of de bestemming’ met als antwoord “Het gezelschap”. Henk we gaan je gezelschap missen.
 

Bestuur van de NVvA,
mede namens het bestuur van regio West, oud bestuurders, alle leden van de verening en het AKC

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Belang van erkenning en bescherming bij uitkeringskwesties

Uitkeringsinstanties moeten niet alleen letten op het ontstaan van herzieni ...

NVvA
NVvA
Kabinet zet in op vereenvoudiging verlofstelsel

Het ministerie van SZW deelt vandaag zijn visie op de vereenvoudiging van h ...

NVvA
NVvA
Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws