30
jun
2022

‘Ik ben niet beperkt genoeg’

Start Foundation heeft het meldpunt ‘Ik ben niet beperkt genoeg’ opgezet om een stem te geven aan mensen die door de strikte regels van de participatiewet (net) niet tot het doelgroepenregister behoren en daardoor moeilijker aan een baan komen.

Om tot het doelgroepregister te behoren moet een specifieke situatie van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een ziekte die is ontstaan voor het 18de levensjaar of tijdens de studie, een WSW-indicatie of een oude Wajong. Werkzoekenden die hier niet aan voldoen vallen dan ondanks hun beperking niet binnen de doelgroep. Omdat werkgevers dan ook geen subsidie of andere zekerheden krijgen, komen deze mensen moeilijk aan baan. Op het meldpunt zijn verschillende ervaringsverhalen te lezen en is ook een manifest te downloaden dat is aangeboden aan Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Daarin wordt onder meer gepleit voor verruiming van de definitie zodat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder het doelgroepregister kunnen vallen.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws