08
dec
2022

Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’. Dit programma richt zich op verbetering van het re-integratieproces voor zieke werknemers en hun werkgevers. Het programma bestaat uit drie deelprojecten waarin gewerkt wordt aan 1. ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen; 2. een gemeenschappelijk toetsingskader voor belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden;  en 3. gezamenlijk onderwijs met casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Hieronder staan de drie deelprojecten kort toegelicht.

Het programma loopt tot en met 2025. Binnen de deelprojecten is op meerdere momenten uw deelname en inbreng van groot belang. Op de volgende pagina kunt u lezen voor welk deelproject u wordt gevraagd nu deel te nemen. Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Deelprojecten ZonMw programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces
Project 1A: Multidisciplinaire ontwikkeling van richtlijnen.
Voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen betrokken bij de begeleiding van zieke werknemers gedurende het poortwachtersproces zijn richtlijnen van groot belang. In project 1A ligt het accent op het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen zodat deze professionals hun rollen en taken, en dus hun begeleiding goed met elkaar kunnen afstemmen. Het project zal richtlijnen met aanbevelingen voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen opleveren.

Project 1B: Doorontwikkeling en onderbouwing van de leidraad en het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden.
In project 1B, ook wel het BAR-project genoemd, staat de doorontwikkeling en onderbouwing van de leidraad en het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) centraal. Het BAR-instrument biedt bedrijfsartsen de mogelijkheid om de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie van zieke werknemers op uniforme wijze te beschrijven. Zodanig dat ook arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen hier goed mee uit de voeten kunnen en op een manier die begrijpelijk is voor werknemers en werkgevers.

Project 1C: Versterken van interprofessioneel samenwerken in het Poortwachtersproces door interprofessioneel leren. Ontwikkeling en evaluatie van multidisciplinair onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.
In het stimuleren van betere samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen is er behoefte aan gezamenlijk interdisciplinair onderwijs voor de drie beroepsgroepen, o.a. een gezamenlijk training in het toepassen van het BAR instrumentarium in de praktijk. In project 1C staat daarom de ontwikkeling en evaluatie van interprofessioneel onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen centraal. Door het volgen van gezamenlijk onderwijs kunnen de drie beroepsgroepen meer inzicht krijgen in de rol van de ander in het hele traject rondom gezondheid, ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Op deze manier kan de expertise van alle drie beroepsgroepen optimaal worden benut voor versterking van het re-integratieproces voor (zieke) werkenden en ook hun werkgevers.
 

Wie zoeken we nu?
Het huidige onderzoek is in het kader van Project 1C en richt zich op ervaringen met casuïstiekbespreking. Hiervoor zoeken wij bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen – zowel praktiserend als in opleiding tot – die deelnemen of hebben deelgenomen aan intervisiesessies/intercollegiale toetsing/onderlinge toetsing waarbij gebruik wordt gemaakt van casuïstiekbespreking. Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen uit zowel de private en publieke sector kunnen deelnemen. In totaal zoeken wij ongeveer 50 deelnemers per beroepsgroep.

Wat verwachten we van u?
Als u besluit deel te nemen aan het onderzoek, wordt u gevraagd eenmalig een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 15-20 minuten duren. Wanneer u op de hiernavolgende link klikt, komt u uit bij de vragenlijst: https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/533476?lang=nl

Verwerking van uw gegevens
De gegevens die u met ons deelt door het invullen van de vragenlijst blijven volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar u als persoon. De gegevens worden alleen gebruikt voor dit wetenschappelijke onderzoek en worden beveiligd opgeslagen. Daarnaast kunt u zich op elk gewenst moment en zonder reden terugtrekken uit dit onderzoek.

Interesse?
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek, kunt u op de volgende link klikken: https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/533476?lang=nl. U wordt dan automatisch doorgeleid naar de vragenlijst. Mocht u voor, tijdens, of na uw deelname vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Elmi Zwaan (e.zwaan1@amsterdamumc.nl)

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Vriendelijke groeten,
Elmi Zwaan (uitvoerend onderzoeker)
Prof. Dr. Sylvia van der Burg – Vermeulen
Dr. Shirley Oomens
Dr. Nina Zipfel

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
NVvA belicht de rol van arbeidsdeskundigen in nieuw OCTAS rapport

Op een bijzondere bijeenkomst op 29 februari heeft OCTAS, in het bijzijn va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Steunt Baanbrekende Aanpak voor Werknemerswelzijn en Organisatorische Veerkracht

Samen met een multidisciplinair consortium van academische en praktijkpartn ...

Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Deelname en Bewustwording: Nederlandse Long Covid Dag 2024 in Amersfoort

Op 19 april 2024 vindt in Amersfoort de Nederlandse Long Covid Dag plaats, ...

NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws