09
mei
2023

Goed leiderschap essentieel in niet-medisch verzuim

Volgens Rudo Vissers, oprichter van arbodienst Paradigma Groep, wordt veel werkverzuim niet veroorzaakt door medische oorzaken, maar door financiële problemen, relatieproblemen en conflicten op het werk. Dit is te lezen in Trouw. Daarom is het volgens hem soms niet nodig om een bedrijfsarts te raadplegen, maar juist een goede leidinggevende, budgetcoach of psycholoog.

Wet Verbetering Poortwachter

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter regelt het re-integratieproces in de eerste twee jaar dat iemand ziek is. Na zes weken moet iemand naar een bedrijfsarts voor een medische probleemanalyse en na twaalf weken volgt er opnieuw een verplichte rapportage. Dit papierwerk is volgens Vissers echter niet gericht op het aanpakken van de oorzaak van het probleem. Soms is een financiële of relationele analyse juist veel nuttiger, aldus Vissers.

Rol van de bedrijfsarts

Boyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen, erkent dat verzuim niet altijd een gezondheidsprobleem als oorzaak heeft. Daarbij kijken bedrijfsartsen niet alleen naar medische factoren, maar ook naar de thuis- en werksituatie, het gedrag en hoe iemand omgaat met stress en tegenslagen. Op basis daarvan kunnen zij bepalen wat iemand nodig heeft, of dat nou medische begeleiding, een schuldhulpverlener of een goed gesprek met de leidinggevende is.

Rol van de arbeidsdeskundige

De rol van de arbeidsdeskundige is om samen met de werknemer en werkgever te kijken naar welke mogelijkheden er zijn als het eigen werk niet lukt. Zodra mensen een beperking krijgen, staat dit centraal. Maar de cruciale vraag is: kan iemand nog met werk deelnemen aan de maatschappij? Zo ja, dan koersen we op inzetbaarheid en re-integratie. Alles is gericht op meedoen. Het betekent dat we veel meer en veel eerder professionals moeten inschakelen met verstand van concrete arbeidsmogelijkheden en van re-integratie.

Belang van goed leiderschap

Goed leidinggeven is volgens Vissers essentieel om verzuim te voorkomen. Werknemers moeten het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen en dat er aandacht is voor hun welzijn en ontwikkeling. Het creëren van een gezonde werkcultuur waarin werknemers gestimuleerd worden om te groeien en zich te ontwikkelen, kan bijdragen aan het verminderen van stress en werkdruk. Een goede communicatie tussen leidinggevenden en werknemers is daarbij cruciaal.

Investering in gezondheid

Het is ook belangrijk om als werkgever te investeren in de gezondheid van werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van gezonde voeding, bewegingsmogelijkheden op de werkvloer en coaching op het gebied van mentale gezondheid. Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan een vermindering van het risico op ziekteverzuim.

Open en transparante werkcultuur

Tot slot is het belangrijk om een open en transparante werkcultuur te creëren, waarin werknemers zich vrij voelen om hun zorgen en problemen te bespreken met hun leidinggevende of collega's. Dit kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd door regelmatig overleg en feedbacksessies te organiseren en door het bieden van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei. Werknemers die zich gesteund voelen en de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen, zijn over het algemeen meer betrokken en gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van het bedrijf.

Naast het creëren van een open en transparante werkcultuur, is het ook belangrijk om de juiste balans te vinden tussen werk en privéleven. Werknemers hebben een gezonde balans nodig tussen hun werk en persoonlijke verplichtingen om productief en gemotiveerd te blijven. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en betaalde verlofdagen aan te bieden.

Tot slot is het van cruciaal belang om regelmatig te communiceren met werknemers over de prestaties van het bedrijf en hun bijdrage daaraan. Dit kan worden bereikt door regelmatig feedback te geven en doelen en verwachtingen duidelijk te communiceren. Werknemers die weten wat er van hen wordt verwacht en zich gewaardeerd voelen voor hun bijdragen, zijn meer betrokken en gemotiveerd om zich in te zetten voor het succes van het bedrijf.

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Belang van erkenning en bescherming bij uitkeringskwesties

Uitkeringsinstanties moeten niet alleen letten op het ontstaan van herzieni ...

NVvA
NVvA
Kabinet zet in op vereenvoudiging verlofstelsel

Het ministerie van SZW deelt vandaag zijn visie op de vereenvoudiging van h ...

NVvA
NVvA
Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws