28
sep
2022

Evaluatie UWV Maatwerkplaats

Onder de titel ‘Maatwerk bij professionele buikpijn’ heeft UWV een evaluatierapport gepubliceerd over de zogeheten Maatwerkplaatsen. Het rapport beschrijft wat voor casussen bij de Maatwerkplaatsen terecht zijn gekomen, hoe die zijn opgelost en wat daarvan geleerd is.

UWV startte in 2020 met de Maatwerkplaats. UWV’ers kunnen er terecht wanneer ze - zoals UWV het omschrijft - professionele buikpijn hebben. Het gaat dan om situaties waarin UWV-klanten tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat ze onterecht een vordering krijgen of niet in aanmerking komen voor een voorziening of uitkering. De Maatwerkplaats behandelt deze casussen. De eerstejaarsevaluatie is hier te downloaden. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Ongelijkheden tussen diverse sociale klassen in Nederland

Het onlangs uitgevoerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ( ...

NVvA
NVvA
Nieuwe subsidieregeling: IPS-trajecten voor gemeentelijke doelgroep gestart

Op 1 maart 2023 is de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke ...

NVvA
NVvA
Resultaten van onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap

Hoe kun je als samenwerkingsdriehoek op een effectieve manier omgaan met me ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws