25
jul
2023

Efficiënt gebruik van deskundigheid voor de aanpak van fysieke belasting

Fysieke arbeidsbelasting blijft een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en beroepsziekten, ondanks de inspanningen van de afgelopen decennia om dit te verminderen. Dit roept vragen op over het effectieve gebruik van deskundigheid op het gebied van fysieke belasting en preventief beleid. Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om de impact van deze kennis te vergroten.

Waarom dit onderzoek?

Ondanks de inzet van de overheid en brancheorganisaties om klachten en beroepsziekten door fysieke belasting te voorkomen, laten de cijfers weinig verbetering zien. Er is twijfel over de effectiviteit van de huidige inspanningen en hoe werkgevers omgaan met kennis en informatie over fysieke belasting.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die werd ingevuld door 78 deskundigen op het gebied van fysieke belasting. Daarnaast werden er twee online werksessies gehouden met bijna de helft van de respondenten. De vragenlijst en sessies hadden tot doel om inzicht te krijgen in de achtergrond van de deskundigen, de context waarin zij werken en hoe hun impact kan worden verbeterd.

Wie zijn de deskundigen en hoe werken ze?

Van de respondenten had 51% een HBO-opleiding en 46% een WO-opleiding of hoger. De meeste deskundigen hadden een achtergrond in bedrijfsfysiotherapie of bewegingswetenschappen. Er waren ook deskundigen met andere opleidingen, maar het was niet duidelijk waar hun expertise vandaan kwam. De meeste deskundigen werkten op projectbasis, met slechts 16 uur beschikbaar voor elk project.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven volgens een ruime meerderheid van de deskundigen (59%) matig tot slecht gebruik maken van specialistische expertise om risico's op het gebied van fysieke belasting aan te pakken. Deskundigen zijn positiever over hun eigen inzet. Om de specialistische expertise beter te benutten, werden verschillende maatregelen voorgesteld, waarvan de volgende vier als meest effectief werden beschouwd: vroegtijdige betrokkenheid van deskundigen, inspraak bij investeringen, aanwezigheid aan de managementtafel en werkgevers die bekend zijn met ergonomie en de voordelen ervan begrijpen.

Download het hele onderzoek hier

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Subsidiemogelijkheden voor ‘Verbetering re-integratie 2e Spoor’

Onlangs werd de tweede ronde van het ZonMw-programma voor ‘Verbetering re-i ...

NVvA
NVvA
Preventie van uitval door psychische klachten

Tijdens de preventiesessie van de Normaalste Zaak van 18 september werden w ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws