08
dec
2023

Eerste Gepromoveerde Arbeidsdeskundige - Dr. Kor Brongers!

Vandaag vieren we samen met het AKC een historisch moment! Onze collega, Kor Brongers, heeft op 8 december 2023 met succes zijn promotieonderzoek afgerond en is hiermee de allereerste arbeidsdeskundige die promoveert. Deze mijlpaal markeert niet alleen een persoonlijke prestatie van Kor, maar ook een significante stap voorwaarts voor het gehele vakgebied van de arbeidsdeskundigen.

Kor's onderzoek richtte zich op de essentiële kwestie van re-integratie bij cliënten met meervoudige problematiek. Zijn bevindingen benadrukken het belang van een integrale, participatiegerichte aanpak, waarbij cliënten actief betrokken worden bij hun eigen re-integratieproces. Dit werk is bijzonder relevant gezien de lage arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking en de veelvuldige problemen die zij ervaren.

Zijn onderzoek kende vier ambitieuze subdoelen, waaronder het verkrijgen van inzicht in de prevalentie van multiproblematiek, het stimuleren van sociale netwerken bij re-integratie, het ontwikkelen van een nieuwe integrale methode, en het evalueren van deze methode. Uit zijn studie bleek dat 87% van de cliëntenpopulatie kampt met meervoudige problematiek, wat de noodzaak van zijn onderzoek onderstreept.

We zijn dankbaar voor de steun van het AKC, UMCG en UWV, zonder welke dit onderzoek niet mogelijk zou zijn geweest. Kor's werk vormt een brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen. 

De NVvA, en alle arbeidsdeskundigen feliciteren Kor met deze indrukwekkende prestatie!
 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
NVvA belicht de rol van arbeidsdeskundigen in nieuw OCTAS rapport

Op een bijzondere bijeenkomst op 29 februari heeft OCTAS, in het bijzijn va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Steunt Baanbrekende Aanpak voor Werknemerswelzijn en Organisatorische Veerkracht

Samen met een multidisciplinair consortium van academische en praktijkpartn ...

Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Deelname en Bewustwording: Nederlandse Long Covid Dag 2024 in Amersfoort

Op 19 april 2024 vindt in Amersfoort de Nederlandse Long Covid Dag plaats, ...

NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws