12
nov
2014

Doorwerken voor AOW'ers gemakkelijker

Voor AOW’ers die dat willen wordt het gemakkelijker om door te werken. Het kabinet vindt dit belangrijk omdat de samenleving dan langer kan profiteren van hun ervaring en kennis. Ook kan het voor AOW’ers prettig zijn om invulling te geven aan hun dagelijks bestaan of om een aanvullend inkomen te hebben.

Om doorwerken gemakkelijker te maken wordt een aantal regels aangepast. Indien AOW’ers in dienst worden genomen vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector en hebben ze ook recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet. Voor werkgevers wordt het bovendien minder risicovol om een AOW’er in dienst te nemen, want de loondoorbetaling bij ziekte wordt beperkt tot zes weken (in plaats van twee jaar). Ook hoeft een werkgever niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om urenuitbreiding. Ze hebben immers AOW- inkomsten en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen uit hun werk. Tot slot moeten AOW’ers als eerste worden ontslagen bij reorganisaties, dit om verdringing te voorkomen. De maatregelen gaan per 1 januari 2016 in.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interact ...

NVvA
NVvA
Steeds minder werkervaring gevraagd

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Waar voorheen werkervaring een doors ...

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – Tegenstrijdige belangen & Actualiteit in sociale zekerheid en arbeidsrecht

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings e ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws