14
jun
2023

De arbeidsdeskundige van de toekomst: Bouwen aan een visie voor de evoluerende werkomgeving

De rol van de arbeidsdeskundige is van onschatbare waarde bij het ondersteunen en begeleiden van werknemers in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het project "Arbeidsdeskundige van de Toekomst" vorig jaar gestart, in samenwerking met de Argumentenfabriek. Met de recente Bilderberg-conferentie, waar 70 arbeidsdeskundigen (AD-en) bijeenkwamen, en de opvolgende regiobijeenkomsten van de NVvA, worden belangrijke inzichten verzameld en wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie. In dit artikel zullen we een overzicht geven van de voortgang van dit project en de stappen die worden genomen om de arbeidsdeskundige van de toekomst voor te bereiden.

De samenwerking met de Argumentenfabriek

Om ervoor te zorgen dat de opbrengsten van de Bilderberg-conferentie en de daaropvolgende sessies op een heldere en begrijpelijke manier worden gecommuniceerd, is de samenwerking met de Argumentenfabriek ingeschakeld. De Argumentenfabriek is gespecialiseerd in het structureren en verwerken van complexe informatie en zorgt ervoor dat de verzamelde inzichten worden omgezet in een goed leesbaar document. Hierdoor kunnen alle arbeidsdeskundigen toegang krijgen tot de belangrijke conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit deze bijeenkomsten.

De Bilderberg-conferentie en opvolgende sessies

In februari vond de Bilderberg-conferentie plaats, waar 70 arbeidsdeskundigen uit verschillende vakgebieden bijeenkwamen. Tijdens deze conferentie werden belangrijke onderwerpen besproken, zoals digitalisering, automatisering en globalisering, en hoe deze trends van invloed zijn op de arbeidsdeskundige praktijken. De deelnemers deelden hun expertise en inzichten, waardoor er een waardevolle discussie ontstond.

Na de conferentie werden de opbrengsten van de Bilderberg-bijeenkomst besproken met een andere groep van 70 arbeidsdeskundigen. Deze sessies dienden als een feedbackmechanisme om te verzekeren dat alle relevante perspectieven werden meegenomen. Het doel was om gezamenlijk tot een gedragen visie te komen die de basis zou vormen voor verdere acties en ontwikkelingen.

Het proces van visievorming

Met de verzamelde inzichten uit de Bilderberg-conferentie en de opvolgende sessies gaat het bestuur na de zomer met arbeidsdeskundigen in gesprek tijdens de vier regiobijeenkomsten van de NVvA.

Voorbereiden op de toekomst

Uiteindelijk zal de visie die voortkomt uit deze gezamenlijke inspanningen als leidraad dienen voor arbeidsdeskundigen om zich voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Met inzicht in de gevolgen van technologische vooruitgang, veranderende arbeidspraktijken en globalisering kunnen arbeidsdeskundigen hun vaardigheden, kennis en benaderingen afstemmen op de behoeften van werknemers en werkgevers. Zo kunnen zij optimaal bijdragen aan het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van werknemers in een snel veranderende wereld.

Project: Arbeidsdeskundige van de Toekomst

Het project 'Arbeidsdeskundige van de Toekomst' markeert een belangrijke stap in de evolutie van arbeidsdeskundigheid. Met de betrokkenheid van arbeidsdeskundigen, de Argumentenfabriek en de NVvA worden er waardevolle inzichten verzameld en gedeeld. Door middel van gezamenlijke visievorming en het delen van kennis kunnen arbeidsdeskundigen zich voorbereiden op de uitdagingen en kansen van de toekomst. De Arbeidsdeskundige van de Toekomst zal een cruciale rol spelen bij het ondersteunen en begeleiden van werknemers in een continu veranderende arbeidsmarkt, waarbij duurzame inzetbaarheid en welzijn centraal staan.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Subsidiemogelijkheden voor ‘Verbetering re-integratie 2e Spoor’

Onlangs werd de tweede ronde van het ZonMw-programma voor ‘Verbetering re-i ...

NVvA
NVvA
Preventie van uitval door psychische klachten

Tijdens de preventiesessie van de Normaalste Zaak van 18 september werden w ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws