20
mei
2022

Betere mentale gezondheid bespaart jaarlijks € 144 miljoen

Dat een betere mentale gezondheid leidt tot een afname van zorgkosten en minder verzuim is duidelijk. Onderzoekers hebben nu echter voor het eerst berekend hoeveel de maatschappij hiermee kan besparen. Wanneer de mentale gezondheid van een miljoen volwassenen 5% verbetert, levert dit €144 miljoen op.

De besparingen worden genoemd in de factsheet ‘Effectieve interventies en beleid Mentale gezondheid en preventie’ die het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD onlangs publiceerden.

Volgens de factsheet kunnen mentaal gezonde mensen positief denken, omgaan met tegenslagen en tevreden zijn met hun sociale relaties. Het bevorderen van de mentale gezondheid zorgt ervoor dat mensen zich gezonder voelen en beter functioneren. Ze melden zich minder vaak ziek op het werk en hebben minder zorg nodig van bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis. Daardoor zijn mentaal gezondere werknemers productiever en vallen zorgkosten waarschijnlijk lager uit. De kosten die interventies en beleidsmaatregelen voor het bevorderen van de mentale gezondheid met zich meebrengen zijn niet meegenomen in de analyses. In de berekening is er een kostenbesparing te verwachten van circa € 144 miljoen per jaar in het scenario dat de mentale gezondheid van 1 miljoen volwassen met 5% vooruitgaat. Gemiddeld levert inzet op preventie dus een kostenbesparing van € 144,00 per persoon op. Dat gemiddelde is gebaseerd op een steekproef onder meer dan vijfduizend Nederlanders. In deze scenariostudie is uitgegaan van een verbetering van 5%, omdat dit een haalbaar scenario is. Dat vraagt wel om de inzet van bewezen effectieve interventies voor grote bevolkingsgroepen. Download hier de factsheet

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws