Beleid voor een gezonde beweegomgeving in Nederland | Arbeidsdeskundigen
20
jul
2023

Beleid voor een gezonde beweegomgeving in Nederland

Onvoldoende lichaamsbeweging vormt een wereldwijd probleem dat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt, zoals obesitas, diabetes en hartaandoeningen, schrijft ZonMW. De leefomgeving speelt een cruciale rol bij het bepalen van de mate van fysieke activiteit. Het is grotendeels aan de overheid om een gezonde leefomgeving te creëren. Maar in hoeverre heeft de Rijksoverheid momenteel beleid geïmplementeerd om een gezonde beweegomgeving te bevorderen? En welke kansen zijn er voor beleidsmakers om het beleid met betrekking tot de beweegomgeving te optimaliseren?

'A Dutch implementation of the Physical Activity Environment Policy Index (PA-EPI)' 

Deze vragen zullen het komende jaar verder worden onderzocht en beantwoord in het project 'Implementatie van de Physical Activity Environment Policy Index (PA-EPI)' in Nederland. Dit project bouwt voort op het eerder afgeronde Policy Evaluation Network (PEN). PEN was een internationaal project dat belangrijke resultaten en nieuwe kennis heeft opgeleverd op het gebied van effectief beleid ter bevordering van gezonde voeding en lichaamsbeweging. Om deze resultaten in de praktijk toe te passen in Nederland, zullen Nederlandse onderzoekers binnen het PEN-project aan de slag gaan met een verspreidings- en implementatie impuls (VIMP). Met behulp van deze impuls, een klein aanvullend budget dat specifiek gericht is op het verder ontwikkelen van behaalde resultaten, beogen ze een grotere impact te genereren.

Het belang van de PA-EPI

Binnen dit project ligt de focus op de toepassing van de 'Physical Activity Environment Policy Index (PA-EPI)' in Nederland. De PA-EPI is ontwikkeld binnen het eerder genoemde PEN-project. Het is een instrument dat zich richt op het monitoren van de implementatie van beleid ter bevordering van een gezonde beweegomgeving en het vergelijken van dit beleid met internationale 'best practices', dat wil zeggen beleid dat in andere landen als meest effectief wordt beschouwd. De tool is reeds succesvol geïmplementeerd in Ierland en wordt nu voor het eerst toegepast in Nederland.

Het doel van de implementatie

Het doel van het implementeren van PA-EPI in Nederland is het verkrijgen van een overzicht van de implementatie van het beleid van de Rijksoverheid met betrekking tot een gezonde beweegomgeving. Dit overzicht omvat:

  • Lichamelijke activiteiten: Het beoordelen van de mate waarin beleid gericht op lichamelijke activiteit wordt geïmplementeerd.
  • Identificatie van sterke en zwakke punten: Het identificeren van sterke en zwakke punten in de implementatie van het beleid, zodat gerichte acties kunnen worden ondernomen.
  • Aanbevelingen en acties: Het formuleren van concrete aanbevelingen en acties op basis van de resultaten, en deze verspreiden onder beleidsmedewerkers.

Het doorlopen van de PA-EPI in Nederland zal beleidsmakers praktische richtlijnen bieden om de implementatie van beleid te verbeteren en zo de doelstellingen op het gebied van lichaamsbeweging te stimuleren.

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Veel reacties op nieuwsberichten over de beoordelingen bij UWV

Vandaag is er veel aandacht besteed in de media aan de beoordeling arbeidso ...

NVvA
NVvA
Ook deze zomer is er AI Zomeracademie

De NVvA en de AD Academie hebben deze zomer een nieuwe leerlijn over AI en ...

NVvA
NVvA
Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers gepresenteerd

Er ligt nu een eerste ontwerp voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsver ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws