02
apr
2021

Behandeling wetsvoorstel Breed Offensief banenafspraak uitgesteld

De wetswijziging die beoogd dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan en blijven, behoort weliswaar tot de niet-controversieel verklaarde onderwerpen, maar behandeling ervan in de Tweede Kamer is tot nader order uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 is hierdoor niet langer haalbaar.

Sommige maatregelen uit het Breed offensief zoals de uniforme loonwaardebepaling en versterking van de arbeidsmarktregio’s zijn wel van kracht. Deze maatregelen zijn via zogeheten lagere wetgeving geregeld. Een groot deel van het Breed offensief, waaronder maatregelen om knelpunten rond de No Risk polis weg te nemen, zal niet eerder dan 1 januari 2022 in werking treden. De vereenvoudiging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), ook een wezenlijk onderdeel van het Breed offensief, zal niet eerder dan 1 januari 2023 worden ingevoerd. ‘En dat is te laat’, vindt Aart van der Gaag, die vanuit de platforms ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’ werkgevers ondersteunt in bij het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. ‘Zeker als we bedenken dat de Banenafspraak voor de overheid in 2024 afloopt en die voor het bedrijfsleven in 2026.’ In zijn column op www.opnaarde100000.nl stelt hij dat uitstel een verkeerd signaal is aan inclusieve werkgevers. ‘Vereenvoudigingen van de Participatiewet zijn dringend nodig om de arbeidsmarkt inclusiever te maken en om de groep werkgevers die kansen aan mensen met een arbeidsbeperking biedt te vergroten.’

Lees hier de hele kamerbrief van demissionair minister Koolmees over het Breed Offensief.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

De Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws