06
apr
2021

AVG-werkgroep van start

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ondervinden veel arbeidsdeskundigen problemen bij het verwerken van gegevens in de arbeidsdeskundige rapportage. Ook ontbreekt door de AVG vaak relevante informatie die de arbeidsdeskundige nodig heeft om zijn of haar oordeel te vormen. De nieuwe AVG-werkgroep buigt zich over deze problematiek. Alle arbeidsdeskundige disciplines zijn in de werkgroep vertegenwoordigd, net als de NVvA en de SRA.

De werkgroep gaat inventariseren welke privacy gevoelige gegevens benodigd zijn per arbeidsdeskundige discipline, waar de knelpunten liggen en hoe deze mogelijkerwijs opgelost kunnen worden. Ook wordt beoordeeld of de huidige Handleiding ‘Omgaan met persoonsgegevens door arbeidsdeskundigen’ voldoende handvatten biedt of actualisering nodig is. Kortom: de AVG-werkgroep brengt in kaart wat de beroepsgroep op dit vlak nodig heeft, wil adequate oplossingen en eenduidige antwoorden formuleren. Dit najaar kunnen NVvA-leden de eerste opbrengsten van de werkgroep verwachten.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

De Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws