13
jul
2023

Arbeidsmarktprognoses 2023-2024: Banengroei vertraagt

Het UWV heeft de arbeidsmarktprognoses voor 2023-2024 gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat het aantal banen in deze periode minder snel zal groeien dan de afgelopen twee jaar, vooral in 2024. Hoewel de arbeidsmarkt nog steeds krap is, zal de economische groei door de hoge inflatie afzwakken, wat gevolgen zal hebben voor het aantal vacatures.

Prognose voor banengroei

In 2023 zal het aantal banen naar verwachting met 1,4% groeien en in 2024 met slechts 0,5%. Bovendien zal het aantal gewerkte uren minder sterk toenemen dan het aantal banen in deze periode, wat resulteert in een gemiddeld lager aantal uren per baan.

Arbeidsmarkt onder druk

De lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten leggen druk op de arbeidsmarkt. Naar verwachting zal dit de komende jaren niet significant verbeteren. De verwachtingen verschillen echter per sector. Sectoren die het goed blijven doen, zijn voornamelijk informatie en communicatie, zorg en welzijn, en zakelijke dienstverlening. Voor de industrie, bouwnijverheid en landbouw zijn de vooruitzichten minder positief.

Dashboard arbeidsmarktprognoses

Voor alle 35 arbeidsmarktregio's heeft het UWV prognoses laten opstellen met betrekking tot het aantal werknemersbanen. Deze cijfers zijn ook verwerkt in een handig dashboard genaamd Arbeidsmarkprognoses, dat als aanvulling dient op het prognoserapport.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Zoeken en vinden op de website

Uit de ledenenquête van 2022 bleek dat informatie op de website soms lastig ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Subsidiemogelijkheden voor ‘Verbetering re-integratie 2e Spoor’

Onlangs werd de tweede ronde van het ZonMw-programma voor ‘Verbetering re-i ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws