04
nov
2014

Arbeidsmarktoriëntatie nu in inburgeringsexamen

Vanaf 1 januari 2015 wordt het inburgeringsexamen uitgebreid met een onderdeel ter bevordering van de arbeidsparticipatie, de zogenaamde Arbeidsmarktmodule. Deze module is een aanvulling op de onderdelen van de inburgering die gericht zijn op de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. Elke inburgeringsplichtige nieuwkomer die een (tijdelijke) vergunning krijgt vanaf 1 januari, is verplicht deze module te doen.

Voor nieuwkomers is het nog lastiger om werk te vinden dan voor mensen die al langer in Nederland wonen. Zij spreken nog weinig Nederlands en kennen nog nauwelijks de weg in de Nederlandse samenleving. En hoe de arbeidsmarkt in Nederland in elkaar zit, is voor nieuwkomers vaak helemaal ondoorgrondelijk zonder hulp. Veel ex-inburgeraars hebben moeite om werk te vinden en de overheid wil naast het bevorderen van integratie ook de arbeidsparticipatie verhogen.

Om te zorgen dat inburgeraars zich goed oriënteren op de arbeidsmarkt en zich gedegen voorbereiden op arbeidsparticipatie, heeft het ministerie van SZW ervoor gekozen de oriëntatie op arbeidsmarkt minder vrijblijvend te maken en het onderdeel te laten uitmaken van het inburgeringstraject. De arbeidsmarktmodule heeft als doel de inburgeraar in een vroegtijdig stadium te laten kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt en hem of haar stappen te laten zetten die leiden tot het vinden van een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Expliciet doel is dat mensen daarin verder kijken dan een paar maanden. Het is dus niet de bedoeling dat mensen bedenken met welke keuze ze zo snel mogelijk aan een baan komen, maar met welke keuze ze op de lange termijn zo lang mogelijk een plek op de arbeidsmarkt kunnen behouden. In november 2014 organiseert het ministerie van SZW drie voorlichtingsbijeenkomsten over de arbeidsmarktmodule en de pilots.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw pro ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft van de mensen met een zwaar beroep denkt pensioen niet te halen

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten weer op pre-corona niveau

De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is weer bijna op het niveau van ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws