09
jan
2023

Arbeidsinspectie ook dit jaar extra alert op PSA

Vanuit het afgelopen driejarenplan heeft de Arbeidsinspectie extra aandacht besteed aan psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting. Omdat de dienst nog geen verbetering ziet, komen deze thema’s ook in het nieuwe driejarenplan 2023-2025 terug. 

Daarmee zijn de programma’s van de Arbeidsinspectie ook de komende drie jaar weer gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en dan specifiek op vormen van ongewenst gedrag en werkdruk. Ook blijven arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot de speerpunten behoren. Bekijk hier het nieuwe jaarplan van de inspectie. 

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Belangrijk onderzoek naar samenwerking tussen beroepsgroepen.

Nicole Snippen van het UMCG is bezig met een belangrijk onderzoek naar de s ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Werkdruk en andere zorgen van werkgevers over 2023

Ruim de helft van werkgevers ervaart een hogere werkdruk door de krapte op ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Effectievere re-integratie door onderzoek naar gewogen maatwerk

Als bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van A ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Vereniging NVvA nieuws