09
jan
2023

Arbeidsinspectie ook dit jaar extra alert op PSA

Vanuit het afgelopen driejarenplan heeft de Arbeidsinspectie extra aandacht besteed aan psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting. Omdat de dienst nog geen verbetering ziet, komen deze thema’s ook in het nieuwe driejarenplan 2023-2025 terug. 

Daarmee zijn de programma’s van de Arbeidsinspectie ook de komende drie jaar weer gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en dan specifiek op vormen van ongewenst gedrag en werkdruk. Ook blijven arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot de speerpunten behoren. Bekijk hier het nieuwe jaarplan van de inspectie. 

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eerste Gepromoveerde Arbeidsdeskundige - Dr. Kor Brongers!

Vandaag vieren we samen met het AKC een historisch moment! Onze collega, Ko ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Inzicht in negatief werkgedrag

In de podcast 'Verhalen in Veiligheid' bespreekt Orly Polak met Cokkie Vers ...

NVvA
NVvA
Kijk het NVvA-AKC Najaarscongres nu terug op de AD Academie

Op 9 november vond het inspirerende NVvA-AKC Najaarscongres plaats, dat nu ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws