13
jan
2022

Arbeidsinspectie focust op PSA en discriminatie

Met ingang van het nieuwe jaar heeft de Inspectie SZW een nieuwe naam gekregen: Nederlandse Arbeidsinspectie. De organisatie heeft daarom ook een nieuw website adres: www.nlarbeidsinspectie.nl. Op de site is onder meer het jaarplan 2022 in te zien. Daaruit blijkt dat de arbeidsinspectie dit jaar extra aandacht heeft voor contact met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, psychosociale arbeidsbelasting en arbeidsmarktdiscriminatie.

Ook in 2022 zet de arbeidsinspectie in op arbozorg en gaat de toezichthouder verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek, zo blijkt uit het jaarplan. Daarnaast ligt de focus op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten en van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
8 juni: ALV online

Op 8 juni 2022 organiseert de NVvA de Algemene Ledenvergadering voorjaar 20 ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag: nog enkele plekken vrij

Natuurlijk wil je de eerste Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag op 17 ...

NVvA
AKC
Arbeidsdeskundigen
Verzuim halveert, nu zorgen om inzetbaarheid

Na een maandenlange stijging halveerde in april het verzuimpercentage in Ne ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws